Hoppa till huvudinnehåll

Planerna för en fördubbling av invånarmängden i Satava-Kakskerta gick vidare

Gamla byggnader i Myllykylä på Kakskerta
Gamla byggnader i Myllykylä på Kakskerta. Stora delar av Kakskerta och Satava består av små bysamhällen. Gamla byggnader i Myllykylä på Kakskerta Bild: Yle/Carmela Johansson kakskerta

Planerna på att bygga bostäder för hundratals nya invånare på öarna Satava och Kakskerta gick framåt på måndagen.

Stadsstyrelsen gav grönt ljus för utkastet till delgeneralplan för öarna efter två omröstningar. Enligt planen skulle 3 600 invånare bo på öarna år 2050. I nuläget bor cirka 1 400 fast bosatta och 900 fritidsboende på öarna.

Nu ska planen läggas till allmänt påseende och då får invånare tycka till om planen. Dessutom ber staden om utlåtanden av olika myndigheter.

Bild: YLE Uutiset Grafiikka hirvensalo

Tidigare i år föreslog staden att invånarmängden skulle öka till 5 000
personer. Nu föreslås alltså en måttligare ökning av invånarantalet.

Hur och var man bygger klarnar senare

Stadsstyrelsen i Åbo tog ställning till frågan för cirka ett år sedan, då styrelsen godkände målsättningarna för delgeneralplanen.

Hur man bygger och var klarnar senare, då man gör skilda planer för områdena. Det här gäller exempelvis det tätt bebyggda området Höyttis, som finns på ön Kakskerta.

Det här området får en skild detaljplan, där byggplatserna anges.

Bild: Yle/Carmela Johansson kakskerta

Största delen av fritidsbostäderna kommer att finnas längs stränderna och vid golfbanan i Harjattula, detaljplanen för området godkändes nyligen.

Planerna har väckt hårt motstånd

Planerna för Satava-Kakskerta har behandlats inom staden i flera omgångar och har väckt mycket debatt och motstånd exempelvis bland invånarna på öarna.

Harjattula golf. Bild: YLE/Peter Petrélius harjattula golf

Delgeneralplanen för Satava-Kakskerta behandlades och godkändes av stadsfullmäktige redan 2010, men planen föll i Högsta förvaltningsdomstolen 2012, eftersom planen stred mot landskapsplanen. Då ville staden bygga ut öarna för cirka 15 000 invånare.

Ett nytt planeringsarbete för färre invånare inleddes år 2013, och utkastet till den planen behandlades och godkändes nu alltså i stadsstyrelsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland