Hoppa till huvudinnehåll

Salo stadsstyrelse tar del av Hyperloop-utredning – ”Sedan har staden gjort sitt”

Hyperloop-test i Nevada.
Hyperloop snart också i Finland? Bilden från Hyperloop Ones tester i Nevada i USA. Hyperloop-test i Nevada. Bild: Hyperloop One / All Over Press Hyperloop One,Hyperloop

I dag får Salo stadsstyrelse ta del av en utredning kring premisserna för att bygga en testbana för den supersnabba tågförbindelsen Hyperloop i staden. Slutsatsen: Det finns inga större hinder för att köra igång med projektet.

- Tekniskt sett är det möjligt. Det finns dessutom flera olika alternativ för banan. Den här utredningen gav inga exakta svar utan satte närmast upp ramarna för fortsättningen, berättar Salo stadsarkitekt Jarmo Heimo till Yle.

Det handlar alltså om det nästa steget mot att den supersnabba tågbanan Hyperloop ska kunna bli verklighet i Finland. I nuläget håller bolaget Hyperloop One att utreda var man kunde bygga testbanor – och Salo är ett av alternativen.

I slutändan skulle förbindelsen sträcka sig från Helsingfors till Åbo, potentiellt ända fram till Stockholm, och Salo är därför ett ypperligt val för testbanan.

Potentiell hyperloop-bana mellan Finland och Sverige.
Så här skulle banan se ut i framtiden. Potentiell hyperloop-bana mellan Finland och Sverige. Bild: Yle, Sebastian Dahlström Hyperloop-tåg,Hyperloop

- Dessutom har vi redan tidigare visat att vi som stad kan anamma väldigt radikal teknologi, säger Heimo.

Vad händer nu?

På måndagskvällen ska Salo stadsstyrelse få ta del av utredningen, som är gjord av ett konsultföretag. Inga beslut kring testbanan kommer med andra ord att fattas. Istället överlåter man nu ansvaret åt privata aktörer.

- Salo stad har gjort sitt, konstaterar Heimo.

Salo har själva betalat 100 000 euro för utredningen, och mer än så har staden inte råd med att investera.

Faktaruta: Hyperloop

En ny transportlösning, som använder sig av rör med extremt lågt lufttryck för att transportera människor i en hastighet på mer än 800 kilometer i timmen.

Företaget Hyperloop One kan tänka sig att en av banorna skulle gå mellan Helsingfors och Stockholm, via Åbo.

Resan mellan Åbo och Stockholm skulle enligt företaget ta elva minuter. Från Åbo till Helsingfors kunder resenärer ta sig på 15 minuter i kapslarna.

För tillfället testar företaget teknologin i USA. Tjänstemän från Salo har fått ta del av testerna. Det finns ännu ingen hyperloop i drift för allmänheten.

Företaget kommer att bygga den första supersnabba banan i Förenta arabemiraten. Förbindelsen ska möjliggöra persontransport på endast 12 minuter mellan Dubai internationella flygplats och Abu Dhabi internationella flygplats. Avståndet är cirka 160 kilometer.

- De nästa faserna kräver enormt mycket större investeringar och då krävs det att privata aktörer, staten och EU hjälper till, säger Heimo.

Den nästa fasen betyder, enligt Heimo, att man skulle börja utreda mer i detalj hur testbanan kunde byggas. Salo har redan tidigare menat att ett tekniskt utvecklingscenter kunde planeras i staden, och också där behövs extern finansiering.

- För oss handlar det nu om att skapa förutsättningarna för att banan ska kunna bli verklighet, konstaterar Heimo.

Evighetsfrågan om miljö eller kostnadseffektivitet

Den ekonomiska aspekten är också det största problemet, konstaterar den tekniska utredningen. Utöver det ekonomiska kan miljöfrågor komma att orsaka huvudbry.

Det problematiska är att de två problemen orsakas av varandra. Det miljövänligaste skulle vara att bygga banan helt och hållet under marken – vilket för sin del får kostnaderna att skjuta i höjden.

Hyperloop-test i Nevada.
Hyperloop One testar i Nevada. Hyperloop-test i Nevada. Bild: Hyperloop One / All Over Press Hyperloop One,Hyperloop

Att utnyttja de redan existerande motorvägarna och tågbanorna för att bygga banan på marken kommer inte heller på fråga.

- De är inte tillräckligt raka, berättar Heimo.

Hur stora kostnaderna för Hyperloopbanan skulle bli är fortfarande oklart, men i nuläget har man spekulerat kring summor på sex miljarder euro för banan i Finland. Testbanan kan komma att kosta upp till tre miljarder euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland