Hoppa till huvudinnehåll

Stationsområdet i Borgå ska få ett upplyft

Gamla godsvagnar på järnvägsstationen i Borgå
På området finns gamla vagnar och andra museala föremål. Gamla godsvagnar på järnvägsstationen i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder Borgå järnvägsstation,Godståg,Godstransport,järnvägsstationer,järnvägstrafik

De anrika byggnaderna på stationsområdet i Borgå ska skyddas i en ny stadsplan. Arbetet med stadsplanen har nyligen kommit i gång.

I dag ligger lugnet över stationsområdet i Borgå. Inga andra än museitåg trafikerar här och företagarna har flyttat ut från stationsbygganden.

Än så länge pågår ingen aktivitet med att bygga om stationsbyggnaden till bostäder i enlighet med de nya ägarnas planer. Fönstren gapar tomma.

Borgå järnvägsstation utifrån
Stationsbyggnaden står tom och öde. Borgå järnvägsstation utifrån Bild: Yle/Carmela Walder järnvägsstationer,Borgå,Borgå järnvägsstation,järnvägsstationen i borgå

På andra sidan Gamla Tavastehusvägen pågår byggarbeten då nytt tak läggs på lokstallet. Det är en anrik byggnad på paradplats.

Arbetet med ny stadsplan har inletts

Stadsplaneringskontoret har nyligen inlett jobbet med en ny stadsplan för området. Planen ska täcka hela stationsområdet och också området mellan järnvägsstationen och Borgå å.

- Stationsbyggnaderna ska skyddas. De är nationellt värdefulla, säger stadsplaneringschef Eero Löytönen.

Löytönen är glad över att lokstallet rustas upp och också nöjd med att den tas i bruk igen, troligen som en kombination av verkstad och bryggeri.

Lokstall får nytt tak på Borgå järnvägsstation
Det gamla lokstallet får nytt koppartak. Lokstall får nytt tak på Borgå järnvägsstation Bild: Yle/Carmela Walder Borgå järnvägsstation,Lokstall,järnvägsstationer,järnvägstrafik

Han är mindre nöjd med att stationshuset byggs om till bostäder. Ett stationshus har varit en offentlig byggnad och han skulle ha önskat att allmänheten skulle ha haft tillträde till den också framöver.

- Det skulle åtminstone ha kunnat finnas butik i vänthallen i mitten av stationen.

Den nuvarande stadsplanen tillåter ombyggnad av stationen till bostäder så Borgå kan inte opponera sig mot planerna.

Den nuvarande planen tillåter också byggande alldeles intill åstranden. Löytönen anser att det inte är en bra plats att bygga på på grund av att vattnet stiger så högt om vårarna.

I den nuvarande planen är det möjligt att bygga ganska höga byggnader bakom järnvägsstationen. Det här anser Löytönen att inte passar in i stadsbilden eftersom järnvägsstationen ska vara den byggnad som dominerar i landskapet.

Utsikt från stationsområdet i Borgå mot Gamla stan
Från järnvägsstationen ser man domkyrkan och Gamla stan. Utsikt från stationsområdet i Borgå mot Gamla stan Bild: Yle/Carmela Walder Borgå domkyrka,Borgå järnvägsstation,gamla stan i borgå

Kunde bli infart till Gamla stan

Löytönen skulle vilja öppna stranden vid Borgå å för allmänheten så att den skulle bli park. Det här skulle göra det möjligt för alla att se över Gamla stan och domkyrkan från andra sidan ån.

Tomi Laine har en smedja på stationsområdet. Han anser att det är bra att byggnaderna skyddas, men föredrar att det bara ska gälla utsidan.

- Ingen reparerar tåg här längre så det behövs någon ny typ av verksamhet i byggnaderna.

Smeden Tomi Laine och hans son på järnvägsstationen i Borgå
Smeden Tomi Laine skulle vilja göra området till en infart till Borgå. Smeden Tomi Laine och hans son på järnvägsstationen i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder Borgå järnvägsstation,smed

Laine anser att järnvägsstationen skulle kunna göras om till en inkörsport till Gamla stan. Han anser att Krämaretorget har levt sin tid och att det skulle finnas bra med parkeringsplatser kring järnvägsstationen.

Enligt Eero Löytönen har de nya ägarna till stationshuset önskat att kunna bygga flera bostadshus på sin tomt. De andra ägarna är nöjda med att huset är bostäder med egna gårdar. De vill inte ha flera flanörer till området.

Detaljbild från järnvägstationen i Borgå
På området finns mycket gammalt bevarat. Detaljbild från järnvägstationen i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder Borgå järnvägsstation,järnvägar,järnvägstrafik,järnvägsstationer

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland