Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kulturfonden tänker inte bygga skolhus i S:t Karins

Skolbyggand utifrån.
Skolbyggnaden i Hovirinta. Skolbyggand utifrån. Bild: Yle/Monica Forssell hovirinta skola

S:t Karins svenska skola samt Hovirinnan koulu i S:t Karins har skriande behov av nya utrymmen.

Inneluften i fastigheten är så dålig att skolorna ser sig tvungna att hålla lektioner utomhus.

Över tusen personer har skrivit på en adress för ett helt nytt skolhus och tillgång till tillfälliga modulhus från och med hösten.

Barn samlade kring lärare som läser utomhus.
På grund av den dåliga inomhusluften hålls en stor del av skolornas och förskolans lektioner utomhus i maj. Barn samlade kring lärare som läser utomhus. Bild: Yle/Monica Forssell s:t karins svenska förskola

Hur staden ställer sig till ett nytt skolhus är inte ännu klart. S:t Karins stadsstyrelse kommer att behandla problemen i Hovirintafastigheten på sitt möte på måndag.

Fonderna ville bygga - staden tackade nej

För elva år sedan var Svenska kulturfonden tillsammans med Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne intresserade av att bygga ett skolhus för de svenskspråkiga eleverna i S:t Karins.

Meningen var att huset skulle byggas intill Hovirintafastigheten och skulle ha stått färdigt för länge sedan om inte politikerna tackat nej.

Förhandlingarna mellan staden och Svenska kulturfonden pågick intensivt under ett helt år och var så långt gångna att enbart stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges välsignelse saknades. Planerna föll ändå på slutrakan.

Nu är åtminstone inte Svenska kulturfonden längre intresserat av att hjälpa till med ett eventuellt skolbygge i S:t Karins.

Frågan om fondernas intresse har väckts bland föräldrarna i S:t Karins som på alla tänkbara sätt försöker hitta en lösning på utrymmesfrågan.

Elever och lärare i S:t Karins svenska skola inför Stafettkarnevalen.
Det var meningen att det svenska skolhuset skulle byggas på gräsplanen intill Hovirintafastigheten. Elever och lärare i S:t Karins svenska skola inför Stafettkarnevalen. Bild: Yle/Monica Forssell Stafettkarnevalen,s:t karins svenska skola

Tåget gick

Stefan Wallin, riksdagsledamot från Egentliga Finland (SFP) och styrelseordförande för Svenska kulturfonden, konstaterar att tåget gick för flera år sedan.

Sedan 2006 har det skett en rätt stor inflyttning av svenskspråkiga till S:t Karins och staden bär nu själv ansvar för att dess skattebetalare får valuta för pengarna.

- Det börjar finnas ett så pass stort svenskt befolkningsunderlag att den som ska satsa på skolutrymmen åt de svenska barnen i S:t Karins nog är S:t Karins stad. Det är en viktig princip att det offentliga inte retirerar från basservice när det finns ett tillräckligt stort elevunderlag – vilket det i dag finns i S:t Karins, säger Wallin.

Kritor liggandes vid en krittavla
Kritor liggandes vid en krittavla Bild: Yle/Madeleine Boström kritor

När det gäller stödjandet av till exempel skolor eller dagvård är Svenska kulturfonden eller egentligen Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland, mera intresserad av gå in och stöda på orter där det svenska inte ännu har så stort utrymme.

Till exempel var både Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner med och hjälpte till med att skapa en svensk skola i Lahtis för cirka tio år sedan. Kulturfonden är också för tillfället med och jobbar för den så kallade Svenska gården i Lahtis.

Svenska kulturfondens logo.
Svenska kulturfondens logo. Bild: Svenska kulturfonden Svenska kulturfonden

På frågan om Svenska kulturfonden överhuvudtaget är intresserad av att bidra med ekonomiskt stöd, ifall S:t Karins stad går med på att bygga ett nytt skolhus för S:t Karins svenska skola, svarar Wallin så här:

- Det är nog alldeles klart att det är S:t Karins stad som i första hand ska se till att de svenska barnen i S:t Karins har goda och högklassiga skolutrymmen.

Läs också