Hoppa till huvudinnehåll

Finnwatch: Valfriheten kan leda till skatteflykt

Skatteförvaltningen i Åbo.
Skatteförvaltningen i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman skattebyrå,beskattning,skattedeklaration,förhandsifylld skattedeklaration,Skatteförvaltningen,skatteförvaltning

Regeringens lagförslag om valfrihet i vården får skarp kritik av medborgarorganisationen Finnwatch. Det ger vårdföretag möjlighet att smita undan skatt, säger Finnwatch.

Finnwatch hittar luckor i lagförslaget, som gör det möjligt för internationella vårdbolag att undvika att betala skatter i Finland.

De krav som ställs på bolagen och deras rapportering är för slapphänta, och dessutom finns det inga sanktioner för vårdbolag som låter bli att rapportera om sitt resultat, säger Finnwatch.

Regeringen: Vinster ska beskattas där de uppstår

Regeringen har för sin del i dag i ett pressmeddelande understrukit vikten av att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

I Finlands lagstiftning ingår redan nu många bestämmelser om beskattning av inkomst av internationell företagsverksamhet och bestämmelser mot skatteflykt, påpekar regeringen,

Inom EU har man ökat utbudet av upplysningar och skattemyndigheternas möjligheter att få information har förbättrats.

Regeringen utgår ifrån att vinster ska beskattas där de uppstår.

Det ska råda öppenhet i företagens skatterapportering, konstaterar regeringen.