Hoppa till huvudinnehåll

Företagare vågar inte investera i ny utrustning för slamtransporter i Östnyland

Två män som står framför en slamtransportbil.
Paus mitt på dagen för slamtransporten. Två män som står framför en slamtransportbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,porvoon viemäripalvelu

Medan Borgå stad och den regionala avfallsnämnden tvistar i förvaltningsdomstolen om hur slamtransporterna ska skötas i framtiden, fortsätter företagarvardagen för Christian Gustafsson. Vardagen är allt osäkrare.

Christian Gustafssons företag Porvoon Viemäripalvelu Oy har fyra slamtransportfordon i gång. Arbetsdagarna är rätt fullbokade.

- En ny bil kostar omkring 300 000 euro. I dagens läge är det nog ingen företagare i Östnyland som vågar göra sådana investeringar.

Enligt det nuvarande systemet får privatpersoner själva välja vilken företagare som anlitas för att sköta slamtransporterna. Slam är en restprodukt från reningsverk och avloppsbrunnar.

Mansperson står framför stort fordon.
Christian Gustafsson. Mansperson står framför stort fordon. Bild: Yle/Mikael Kokkola christian gustafsson

Enligt Borgå stad uppfyller systemet inte avfallslagens alla kriterier. Enligt staden borde slamtransporterna skötas centralt av kommunerna för att fylla lagens krav på bland annat redovisning av alla transporter.

- Om transporterna av slam centraliseras blir vi små privata företagare lätt utkonkurrerade av stora aktörer, som sedan i något skede höjer på sina avgifter, säger Gustafsson.

Han anar ugglor i mossen.

- Det ser ut som om Borgå stad vill skapa ett eget monopol för Östra Nylands avfallsservice.

Slamtransportörernas farhågor har hittills två gånger vunnit gehör i den regionala avfallsnämnden. Borgå överklagade och fick rätt 2013 och nu överklagar stadsdirektören det nya beslutet.

Avloppslangar på slamtransportbil.
Avloppslangar på slamtransportbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Nu väntar alla på nästa beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol. Tills vidare har alla motsvarande fall avgjorts till den centraliserade modellens fördel.

Det handlar inte om någon liten bransch. Årligen omsätter transporten av slam, grovt uppskattat, över två miljoner euro i Östnyland.

Kristel Pynnönen, SFP, är ordförande i den regionala avfallsnämnden, en gemensam avfallshanteringsmyndighet för Borgå, Lovisa, Sibbo, Askola och Borgnäs.

Hon har i nämnden ställt sig på Borgå stads sida och röstat mot nämnden beslut.

- Det här är ingen lokal näringspolitisk fråga utan vi måste se till att avfallslagen följs, säger Pynnönen. Trots att många i nämnden anser att lagen är ganska urusel, så måste vi följa den.

detalj på slangar och slamtransportsbil.
detalj på slangar och slamtransportsbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Att fortsätta med det nuvarande systemet kräver undantagslov av ministeriet.

- Vi uppfyller inte de krav som lagen ställer på undantagslov, säger hon. Det handlar om ingående uppgifter om slamtransporterna. Uppgifter som vi inte hittills lyckats få in av alla företagare.

För att undvika att slamet dumpas på fel platser kräver lagen en omfattande bokföring av kunder, mängder och leveransplatser.

- Vi bokför alla våra transporter och rapporterar dem var tredje månad, säger Christian Gustafsson.