Hoppa till huvudinnehåll

Kung Carl XVI Gustaf: För oss var han farbror Kekkonen

En figur och en trevlig bekantskap - så beskriver kung Carl XVI Gustaf av Sverige Finlands president Urho Kekkonen, eller ”farbror Kekkonen” som han kallades i kungens familj. I intervjun för SVT Uutiset lyfter kungen också frågan om svenskan i Finland, och hoppas att den kommer att fortleva.

I intervjun betonar kungen de många områden där Sverige och Finland har ett fint och fungerande samarbete. Det gäller bland annat industri, kulturlivet, forskning och vad som verkar stå kungen särdeles nära hjärtat: Vårt gemensamma hav Östersjön och dess mående.

Också det gemensamma språket svenskan kom på tal, med en förhoppning om att svenskan ska kunna leva vidare i Finland.

- Det här med språket är ju ett kärt ämne. Jag vet att det är svårt med det svenska språket, men så länge vi har möjligheten att utbyta tankar på svenska länderna emellan så har vi vunnit väldigt mycket. Om en generation eller två vet jag inte hur mycket av det svenska språket som finns kvar. Men jag hoppas ju det, för båda parter.

”Det var inte president, utan farbror Kekkonen”

Kung Carl XVI Gustaf har varit statschef i Sverige i över 40 år, och har hunnit avlägga flera statsbesök i Finland ett flertal gånger. Det är alltid ett glatt återseende med människor som man lärt känna sedan långt tillbaka, berättar kungen. Framför allt minns han den gamle presidenten Urho Kekkonen som för kungafamiljen med åren blev en nära bekant.

- Han var i politiken i 25 år, och han var ju ofta här i Sverige i olika sammanhang. Då lärde man känna honom, han blev en figur i den goda bemärkelsen. Det var inte president, utan farbror Kekkonen som skulle besöka familjen. En trevlig bekantskap, säger kung Carl XVI Gustaf.

Också på det politiska planet var samarbetet med Kekkonen viktigt. Kungen minns en statschef som med sin erfarenhet utstrålade trygghet och som hade goda kontakter till det östra grannlandet.

- Han hade ju kontakter rakt in i Kreml. På så sätt kunde han förmedla de här kontakterna vidare också till Sverige. Det har vi lärt oss av och haft stor nytta av. Det var ett ömsesidigt tagande och givande på politisk nivå, säger kungen.

Det är en tradition som lever vidare än i dag. I intervjun lyfter kungen fram den finska skogsindustrin och den tekniska innovativa miljö som finns i Finland – och det utbyte som den finska och den svenska industrin har av varandra.

Kung Carl XVI Gustaf intervjuas av Eija Sarinko, SVT Uutiset

Läs också