Hoppa till huvudinnehåll

Månadshyran för Åbo stadsteater blir nästan 300 000 euro efter renoveringen

Åbo stadsteater renoveras vintern 2016-17.
Åbo stadsteater under renovering. Åbo stadsteater renoveras vintern 2016-17. Bild: Yle/Linus Hoffman Åbo Stadsteater,Aura å (vattendrag i Finland),renovering

Grundrenoveringen av Åbo stadsteater är i sitt slutskede. Teaterbyggnaden ägs av Kiinteistö Oy Turun Kaupungingteatteri, som i sin helhet ägs av Åbo stad.

Åbo stadsteater blir hyresgäst. Avtalet ska träda i kraft tidigast 1 augusti i höst och månadshyran uppgår till 297 954, 20 euro.

Hyreskontraktet är tidsbestämt för 25 år varefter det fortsätter tills vidare, enligt det avtal som Fastighetsaffärsverket har författat. Uppsägningstiden är 12 månader för båda parter.

Husets sammanlagda yta är 12 213 kvm och hyran är uträknad utifrån renoverings- och underhållskostnaderna, enligt stadens principer för interna hyror.

Renoveringskostnaderna beräknas landa på 41,1 miljoner euro, men om de stiger justeras hyrorna för att motsvara utgifterna.

Fastighetsaffärsverket sammanträder på onsdag och föreslås då godkänna avtalet och att det undertecknas av Jouko Turto, direktör för fastighetssektorn.