Hoppa till huvudinnehåll

Nyvald direktör lovar god psykiatrisk vård i Åboland också i framtiden

Profilbild på Jesper Ekelund.
Medicine doktor Jesper Ekelund lovar god psykiatrisk vård på svenska också i framtiden. Profilbild på Jesper Ekelund. Bild: Yle/Jesper Alm. psykiatrisk vård,psykiatrisk vård

Medicine doktor Jesper Ekelund, som är nyvald direktör för den psykiatriska vården i Egentliga Finland, tror inte att separata egna enheter för svenskspråkiga patienter garanterar tillräckligt god vård.

Ekelund tror att den stora enhet som nu föds i och med sammanslagningen av Åbo stads och sjukvårdsdistriktets psykiatriska vård är det enda som garanterar en fortsatt god vård på båda språken.

Separata svenskspråkiga team är inte en bra lösning för risken är stor att de inte har den kompetens som krävs

- Det är en gammal sanning att en liten enhet inte har den bredd som krävs för att ge specialiserad kvalitativ psykiatrisk vård, säger Ekelund. Om samma personer ska vårda patienter med ätstörningar och depression eller patienter som lider av psykos så är det ofta kvaliteten som lider.

Enligt Ekelund kräver den psykiatriska vården i dag att personalen är specialiserad och svenskspråkig personal är inte alltid en möjlighet.

- För att klara av att behandla patienter krävs rätt kunskap och då ser jag att separata svenskspråkiga team inte är en bra lösning för risken är stor att de inte har den kompetens som krävs, säger Ekelund.

Anhöriga oroliga för den svenskspråkiga vården

Anhöriga har tidigare varit oroade för vad som händer med den svenskspråkiga psykiatriska vården om all vård centraliseras till Åbo och enheterna i Pargas och på Kimitoön på lång sikt läggs ner.

- Jag förstår oron men ser inte att det finns fog för den, säger Ekelund. En centraliserad vård med olika team som har den bästa möjliga kunskapen och kompetensen är den bästa lösningen för patienterna och vården.

Ekelund betonar att det i sjukvårdsdistriktets stadgar klart och tydligt står att vården som ges ska ske på de båda nationalspråken.

- Vi försöker förstås tänka på det här redan i rekryteringsskedet men om man ska kunna ge vård på de båda språken som det står i stadgorna, så kan det inte vara så att vi har en helt enspråkig personal, säger Ekelund.

Åbo är i en unik position och samarbetet mellan alla parter verkar fungera bra vilket är goda nyheter med tanke på de utmaningar som social- och hälsovårdsreformen medför.

Inom anstaltsvården kan det på grund av arbetets natur med tre skift vara utmanande att alltid ha svenskspråkig personal på plats men inom öppenvården ska det nog inte vara ett problem, anser Ekelund.

Öppen vård framom anstaltsvård

Ekelund tillträder sin post officiellt den första september men är redan med och drar upp riktlinjer för den nya organisation som byggs efter att Åbo stads och sjukvårdsdistriktets psykiatriska vård har slagits ihop.

- Åbo är i en unik position och samarbetet mellan alla parter verkar fungera bra vilket är goda nyheter med tanke på de utmaningar som social- och hälsovårdsreformen medför för den psykiatriska vården, säger Ekelund.

Den psykiatriska vården utvecklas i dag allt mer mot öppenvård och den långvariga anstalts- och avdelningsvården är mer en form av akut vård som stöder patienterna att klara sig hemma.

- Det sker mycket inom den psykiatriska vården som bäst och det finns många nya digitala lösningar som exempelvis kunde underlätta situationen i regionen, säger Ekelund.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland