Hoppa till huvudinnehåll

Regionens nya avfallsförbränningsverk hotas av ytterligare förseningar

Skräppåse lägs i avfallskärl
Skräppåse lägs i avfallskärl Bild: Yle/Mikael Kokkola sopkärl,avfall,avfallssortering

Förhandlingarna om att bygga ett nytt avfallsförbränningsverk i Salo har stött på patrull. Fortum, som skulle bygga ett nytt förbränningsverk, anser att företagets anbud från 2014 inte längre gäller.

En sammanslutning av avfallshanteringsbolag, Sydvästra Finlands Upphandlingsring, konkurrensutsatte kraftverksbygget och hotar nu Fortum med rättsliga åtgärder.

Sydvästra Finlands Upphandlingsring konkurrensutsatte tjänsten om utnyttjande av källsorterat samhällsavfall i 25 år (2018-2042) år 2014.

Ekokem, som senare blev en del av Fortum, vann upphandlingen med sin lösning att bygga ett avfallskraftverk som kan utnyttja 110 000 ton brännbart avfall på avfallscentralen i Korvenmäki i Salo samt transportera 30 000 ton samhällsavfall till Riihimäki.

Ett privat avfallsbolag i Salo överklagade upphandlingsbeslutet till marknadsdomstolen som godkände besväret. Upphandlingsringen förde ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som förkastade besväret och återställde upphandlingsbeslutet.

Domstolsavgörandet har försenat starten

Domstolsavgörandet har försenat starten av avfallskraftverksprojektet i Salo och därför har upphandlingsringen varit tvungen att konkurrensutsätta tillfälliga lösningar för utnyttjande av avfall.

Avfall från sydvästra Finlands transporteras för närvarande till fyra avfallskraftverk i Finland och Sverige.

En ytterligare försening av det nya avfallskraftverket skulle innebära att regionens avfallshantering är beroende av tillfälliga lösningar också i framtiden.

Enligt upphandlingsringen höjer de tillfälliga lösningarna oundvikligen hanteringsavgifterna för det brännbara avfallet och de överflödiga transporterna ger upphov till miljöolägenheter.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland