Hoppa till huvudinnehåll

Så här vill regeringen ha det med valfriheten i vården

Vårdpersonal på sjukhus.
Vårdpersonal på sjukhus. Bild: Kalevi Rytkölä / Yle vårdpersonal

Regeringen har lagt fram sitt emotsedda förslag om valfrihet i vården.Regeringen föreslår omfattande frihet för kunden att själv välja vård.

Regeringens proposition till valfrihetslagstiftning gick till riksdagen på tisdagen. Med valfrihet avses kundens rätt att själv välja varifrån han eller hon får social- och hälsotjänster.

Kunderna ska få påverka

Regeringen säger i sitt förslag att man dels vill ge kunderna större möjlighet att påverka och dels förbättra tillgången till tjänster.

I praktiken ska kunden välja en social- eller hälsocentral och en tandklinik där han eller hon registrerar sig. Kunden kan också välja landskapets affärsverks verksamhetsställe.

Hälsocentralen, tandkliniken eller landskapets affärsverk kan sedan bevilja en kundsedel som kunden kan använda för enskild tjänst hos en annan tjänsteproducent.

Kunder inom äldreomsorgen och tjänster för personer med funktionsnedsättning som har ett omfattande och långvarigt vårdbehov kan få en personlig budget. Med hjälp av en personlig budget kan kunden välja tjänster enligt sin personliga situation.

Små företag kan klara sig bra

Regeringen säger att små företag har goda förutsättningar att vara producenter för tjänster som betalas med kundsedel och tjänster som betalas enligt en personlig budget.

Social- och hälsocentralerna och landskapens affärsverk kan också köpa tjänster från små företag för att komplettera sin egen tjänsteproduktion.

Avsikten är att valfrihetslagen ska träda i kraft vid ingången av 2019.

Läs mera:

"Patienter har ju redan bred valfrihet - privata aktörer kommer att gynnas av reformen"

Reformen inom vården drivs framåt i hastig takt. Målet med valfriheten är att antalet vårdleverantörer ska öka medan kostnaderna ska minska. Experter är inte alls övertygade om att reformen gynnar patienterna.