Hoppa till huvudinnehåll

Tolkisförälder: Borgå är inte drömmarnas stad

Elever på väg till Näse skola
Illustrerande arkivbild. Elever på väg till Näse skola Bild: Yle/Stefan Paavola Skolbarn,barn i skolåldern,elever,Ryggsäck,näse skola i borgå,baracker

Svängarna kring Tolkis skola i Borgå har varit många. Nu finns en risk för att elevernas flytt till nyrenoverade lokaler fördröjs ytterligare, till februari 2020.

På måndagen godkände stadsstyrelsen i Borgå projektplanen för nya Tolkis skola. I den ingår bland annat ritningarna och totalsumman. Tanken är att nuvarande Tolkkisten koulu ska renoveras för de svenska Tolkiseleverna.

Däremot fattade stadsstyrelsen inga beslut om tidtabellen för när renoveringen ska vara klar så att eleverna kan flytta in. I projektplanen står det ändå att arbetena skulle vara klara i februari 2020.

Den tidtabellen skulle betyda att elevernas tid i baracker förlängs ytterligare och att en del barn har gått hela sin lågstadietid i baracker.

För dyrt för finska eleverna att flytta in i baracker

Bildningsnämnden har önskat att flytten skulle ske senast i januari 2019.

För att den tidtabellen ska hålla borde de finska eleverna flytta till baracker så att man kommer i gång med renoveringen av gamla Tolkkisten koulu.

– 2020 kommer från lokalitetsledningen. De vill inte flytta ut de finska eleverna från nuvarande Tolkkisten koulu i baracker, eftersom de anser att det blir för dyrt och besvärligt, säger Catharina von Schoultz (SFP), som är ordförande för svenska utbildningssektionen.

Det här har hänt

  • Tolkis skola flyttade ut i baracker 2013, på grund av dålig inomhusluft. Skolhuset revs 2015.
  • Ursprungligen skulle eleverna få flytta in i ett nybyggt skolhus på samma plats hösten 2016.
  • Senare visade det sig att också finska Tolkkisten koulu har problem med inneluften.
  • Då beslöt politikerna att den nya skolan byggs för de finska eleverna och att gamla Tolkkisten koulu renoveras för de svenska Tolkiseleverna.
  • Bildningsnämnden har i februari fattat beslut om att de svenska eleverna borde få flytta ut ur barackerna senast i januari 2019.
  • Nu finns en risk för att flytten fördröjs ytterligare, till februari 2020.
  • Fullmäktige behandlar projektplanen för Tolkis skola den 17 maj.

Stadsstyrelsen och bildningsnämnden har inte fattat beslut om tidtabellen för Tolkis skola i samband med behandlingen av projektplanen eftersom tidtabellen för Tolkkisten koulus nybygge inte är klar.

Bland annat har staden ännu inte fått till stånd ett avtal med byggföretaget Lemminkäinen, som ska bygga de finska elevernas nya skolhus.

– Om man tänker sig att man kan påbörja det svenska Tolkisbygget först när de finska eleverna har flyttat till sin nya skola så är det 2020 som gäller, säger Catharina von Schoultz. Och det är det som vi i bildningsnämnden har sagt att vi inte kan göra.

Catharina von Schoultz
Arkivbild av Catharina von Schoultz. Catharina von Schoultz Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå folkakademi,Catharina von Schoultz,borgå folkakademi

Eftersom det inte finns en tidtabell för när Tolkkisten koulus nybygge ska stå klart finns det enligt von Schoultz en risk att det bygget blir försenat. Då kanske inte ens 2020 skulle räcka till för de svenska eleverna.

Hon poängterar ändå att inga politiska organ ännu har godkänt tidtabellen enligt vilken nya Tolkis skola skulle stå klar i februari 2020.

Barnen får gå i en riktig skola först i högstadiet

Heidi Kopra är ordförande för Hem och Skola i Tolkis. Hennes barn hör till dem som har tillbringat så gott som hela sin lågstadietid i baracker om nybygget står klart först om tre år.

– Inte är det en bra sak. De får ju sin första upplevelse av en riktig skola i högstadiet. Det känns lite löjligt nog, måste jag säga. Helt otroligt, säger Kopra.

Skolbaracker i Tolkis
Om nya Tolkis skola är klar först 2020 så har en del elever gått i baracker hela sin lågstadietid. Skolbaracker i Tolkis Bild: Yle / Mathias Gustafsson skolgård

Kopra säger att hon har diskuterat saken med sina barn, men i liten utsträckning. Hon vill inte belasta dem med de vuxnas problem.

Men de är vana vid att gå i skola i baracker och känner inte till något annat.

– De tycker inte att det är något konstigt med att vara i baracker. De vet att det är deras skola och att de far dit varje morgon. Det enda jag har hört är att eleverna är lite upprörda över att de får en renoverad skola medan de finska eleverna får en ny.

Litar inte på att renoveringen blir av

I Borgå finns redan nu exempel där renoveringar inte har gått riktigt som på Strömsö. Kvarnbackens skola totalrenoverades för några år sedan och stod klar 2012.

Fortfarande är det problem med inneluften i en del av rummen, och nu ser det ut som om nya renoveringar krävs.

Tror du att en renovering av gamla Tolkkisten koulu räcker?

– Om de renoverar så litar jag nog på att det blir bra. Men jag litar inte alls på att de faktiskt börjar renovera, säger Heidi Kopra.

Hon förklarar att planerna för Tolkis skola rivs upp hela tiden. Därför litar hon inte riktigt längre på att de beslut som har fattats håller.

Det är vuxna som inte alls tar barnens välmående i beaktande, utan det handlar bara om pengar hela tiden. Jag måste nog skrota det här med Borgå som drömmarnas stad.― Heidi Kopra

Den så kallade västra enhetsskolan ska stå klar redan 2019, och det har spekulerats om att politikerna ännu kan komma att backa angående Tolkis skola och fatta beslut om att placera dem i enhetsskolan i stället.

– Om Tolkis skola skulle bli klar först 2020 så ser det ännu lite dåligt ut, tyvärr. Kanske jag är pessimistisk, men jag har blivit det under årens lopp, säger Kopra.

"Dåligt skött process"

Överlag ger Heidi Kopra tjänstemännen och politikerna tummen ner för hela processen.

– De har skött det hela jättedåligt. Det är vuxna som inte alls tar barnens välmående i beaktande, utan det handlar bara om pengar hela tiden. Jag måste nog skrota det här med Borgå som drömmarnas stad.

Catharina von Schoultz (SFP) säger att det känns bra att stadsstyrelsen äntligen har godkänt ritningarna och totalsumman för Tolkis skola, eftersom det betyder att man kommit framåt en bit på vägen.

Den 17 maj ska fullmäktige behandla projektplanen. von Schoultz hoppas att det då finns något slags tidtabell för Tolkkisten koulu, i och med att tjänstemännen har sagt att avtalet med Lemminkäinen snart borde stå klart.

– Annars kan vi inte veta hur vi ska förverkliga tidtabellen för svenska Tolkis skola, säger hon.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland