Hoppa till huvudinnehåll

Byggnadstillsynen i Sjundeå fungerar nu bättre

Arbete på plåttak.
Det är nu lättare att nå byggnadstillsynen i Sjundeå. Arbete på plåttak. Bild: Yle/Marica Hildén Ingå,Västnyland,husbygge

Situationen på byggnadstillsynen i Sjundeå har förbättrats sedan kommunen anställde en byggnadsinspektör till i höstas. Kundbetjäningen fungerar och det har inte kommit nya klagomål.

Det framgår av en utvecklingsplan över hur kundbetjäningen ska förbättras. Det är kommunstyrelsen som har efterlyst en plan.

I planen redogörs för orsakerna till problemen och vad som har gjorts för att förbättra situationen och utveckla jobbet vid byggnadsinspektionen.

Kommunen tog för tre år sedan i bruk nya gps-mätningsinstrument. För två år sedan blev det möjligt att ansöka om lov elektroniskt. I fjol togs ett nytt kartprogram i bruk och kommunen anställde en ny byggnadsinspektör. Allt det här har gjort jobbet smidigare.

Tekniska enheten i Sjundeå har länge lidit av personalbrist. Det har inneburit att personalen har varit tvungen att sköta också annat än de egna uppgifterna.

Utmaningar för personalen

På grund av att IT-enheten i höstas utan tillstånd stängde byggnadstillsynens gamla program för att behandla bygglov går det inte att få information om äldre lov. Det här förlänger behandlingstiden. Information flyttas efterhand över från det gamla programmet till det nya, men det tar tid att få över all information.

Ett annat problem är att Sjundeå kommuns telefonväxel inte kan förena samtal till byggnadstillsynen. Kunderna ska i stället ringa inspektörens direktnummer och det kan ibland vara svårt att komma fram.

Nya lagar och bestämmelser som innebär att flera saker än tidigare måste granskas gör också att det tar längre tid att behandla loven. Det förekommer också mera grannosämja och stridigheter än tidigare i Sjundeå och det leder också till mera jobb för byggnadstillsynen.

Nu ser det ljusare ut

Flera tjänster inom tekniska enheten har besatts under de senaste månaderna. Det här innebär att det nu är lättare för byggnadstillsynen att få arbetsro och koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

I och med att kommunen anställt en ny byggnadsinspektör har arbetet vid byggnadstillsynen blivit snabbare. Sjundeåborna får snabbare svar per telefon och e-post.

Nästa år planerar byggnadstillsynen att ta i bruk elektronisk arkivering. Då behöver byggaren inte längre lämna in pappersversioner av alla dokument och kanslisekreteraren behöver lägga betydligt mindre arbetstid på arkivering.

Om kommunen har råd planerar byggnadstillsynen också att skaffa en elektronisk kalender där kunderna kan se när inspektörerna har lediga tider och reservera tid. Det här skulle minska på samtalen och e-postmeddelandena.

Ber kommunstyrelsen åtgärda telefonväxeln

Sjundeå miljö- och byggnadsnämnd har godkänt planen och skickar det till kommunstyrelsen. Nämnden begär också att kommunstyrelsen åtgärdar problemen med kommunens telefonväxel så att det går att koppla samtal till byggnadstillsynen.

Nämnden vill också att kommunstyrelsen meddelar vilka klagomål den har fått om kundbetjäningen vid byggnadstillsynen så att problemen kan åtgärdas. Nämnden har fått väldigt få klagomål under de senaste åren och de har alla utretts.

Läs också