Hoppa till huvudinnehåll

Ett eko från Watergate – chockreaktioner i Washington efter att Trump avskedade FBI-chef

James Comey
James Comey Bild: EPA/SHAWN THEW James B. Comey,USA

Efter fyra månader på presidentposten kan Trump fortfarande konsten att chockera.

Att ge sparken åt FBI-chefen James B.Comey under pågående utredningar kring känsliga frågor är exceptionellt.

Starka reaktioner har väckts i hela USA. Både republikaner och demokrater är förbryllade.

Paralleller till Watergate - ett groteskt maktmissbruk

Många medier drar paralleller till Watergateskandalen 1972, och konstaterar att ingen president sedan dess har avsatt en person som leder en utredning kring presidenten.

CNN talar om ett groteskt maktmissbruk från presidentens sida. CNN:s juridiska expert Jeffrey Toobin accepterar inte förklaringen om att Comey skulle ha fått sparken på grund av utredningarna kring Clintons e-post.

- Det här är absurt. Det handlar om ett groteskt maktmissbruk av USA:s president. Det här är inte normalt, det här hör inte till den amerikanska traditionen.

- Att beslutet fattades så snabbt gör att man inte kan bortse från att Comey får sparken för att FBI just nu utreder Trumps och hans administrations kopplingar till Ryssland.

- Jag har inte sett något liknande sedan 1973 då president Nixon sparkade Archibald Cox, säger Toobin till CNN och hänvisar till president Richard Nixon som avskedade en åklagare i samband med Watergateaffären.

Watergateaffären

 • I juni 1972 greps fem män vid ett inbrott i Demokratiska partiets högkvarter i Watergatebyggnaden i Washington.
 • President Richard Nixons regering förnekade all kännedom om inbrottet
 • Småningom stod det klart att Vita huset var djupt involverat.
 • Journalisterna Carl Bernstein och Bob Woodward vid Washington Post nystade upp härvan.
 • Via en hemlig, centralt placerad källa (”Deep Throat”) kunde journalisterna visa att flera av presidentens ledande medarbetare var inblandade - både i bakgrunden till inbrottet och i tidigare smutskastningskampanjer mot demokraternas ledande kandidater inför presidentvalet.
 • Ingenting tydde på att president Nixon personligen haft kännedom om själva inbrottet
 • Senare framgick det av bandinspelningar i Vita huset att Nixon beordrat medarbetare att hindra undersökningar och sopa igen alla spår.
 • President Nixon tvingades avgå i augusti 1974.

Källa: Nationalencyklopedin

FBI-chefen James Comey - en man som då kanske hjälpte och nu kanske stjälper Trump― The New York Times

Här finns en paradox: President Trump ger sparken åt den man som kan ha hjälpt honom att bli president. Samtidigt ses samma man som ett eventuellt hot mot Trumps hela presidentskap, skriver den liberala tidningen The New York Times.

CNN: Trumps beslut var inte särskilt genomtänkt

Enligt mediebolaget CNN var Trumps beslut att avskeda FBI-chefen inte särskilt genomtänkt.

- Man kan fråga sig varför Comey ges sparken just nu då det är uppenbart att kritiken mot beslutet kommer att handla om att FBI just nu är mitt inne i utredningarna kring Rysslands inblandning i USA:s presidentvalkampanj.

CNN citerar demokrater som säger att Comey kom för nära Vita huset i samband med utredningarna kring USA:s kontakter med Ryssland.

Den officiella förklaringen: Clintons e-post

Den officiella förklaringen till att FBI:s chef James Comey fick sparken är oklarheter i samband med de utredningar som gjorts kring Hillary Clintons e-post.

Comeys beslut att inte föra utredningen vidare sägs vara problematiskt. Också den presskonferens han höll för att förklara beslutet får kritik.

Detta hände:

 • Utredningarna inleddes före presidentvalet, och då sade Comey att Clinton som utrikesminister varit extremt oförsiktig med sin e-post. Enligt Comey hade Clinton hanterat topphemlig information på ett ytterst slarvigt sätt.
 • Comey ansåg dock att det inte fanns skäl för åtal.
 • Kort före själva valdagen meddelade James Comey ändå att FBI hade återupptagit den då nedlagda utredningen. Bara ett par dagar före valet meddelade Comey ändå att det inte fanns någon anledning att åtala Clinton.
 • Comey har beskrivit situationen i oktober som ett dilemma, men har försvarat sig med att han skulle ha anklagats för att ha mörkat uppgifterna om han inte gjort det.
 • Under valkampanjen sade Trump att han tyckte att Comey var modig då han återupptog utredningen mot Clinton, konstaterar Politico.
 • Då sade Trump också upprepade gånger att Clinton var kriminell.( "Lock her up!")
 • Hillary Clinton anser att hennes presidentvalskampanj led av publiciteten kring utredningarna. Många demokrater anser att Comeys agerande kan ha påverkat valresultatet.
 • Trump å sin sida retades upp av att FBI ansåg att det inte skulle väckas åtal mot Clinton.
 • Den inofficiella tolkningen: Rysslands inblandning i presidentvalskampanjen

  FBI utreder misstänkta kopplingar mellan Ryssland och personer inom Donald Trumps presidentkampanj - ett känsligt kapitel för Trumpadministrationen.

  Trump vill distansera sig själv från det hela. Han skriver i det brev där han ger James Comey sparken att han är tacksam över att Comey vid tre tillfällen meddelat Trump att denna själv inte är föremål för utredning.

  Trump uppges ha blivit allt mer frustrerad och irriterad över de allt mer ingående Rysslandsutredningarna, och över att han inte hade kontroll över utredningarna, skriver Politico.

  Att Comey inför senaten offentliggjorde att FBI undersökte hans kampanj förminskade inte Trumps ilska, skriver Politico.

  Tidpunkten för avskedandet av FBI-chefen anses vara illa vald eftersom FBI för tillfället går igenom hela hans kampanjverksamhet för att söka efter samband med Ryssland och dess eventuella inverkan på resultatet i presidentvalet. Att ge FBI-chefen sparken ökar nog snarare misstankarna, konstaterar Politico.

  Trump arg när FBI inte trodde på att Obama skulle ha avlyssnat honom

  En annan händelse har också irriterat den amerikanske presidenten; den påstådda avlyssningen.

  Trump har anklagat den förra presidenten Barack Obama för att ha gett order om att Trump skulle avlyssnas i Trump Tower under valrörelsen.

  Enligt James Comey hade FBI kommit till att det inte stämde.

  En i raden av bekymrade politiker är den republikanska senatorn John McCain. Han säger att kongressen nu måste bilda en särskild kommitté för att undersöka Rysslands inblandning i valet 2016.

  John McCain säger att Trumps beslut att avskeda Comey bekräftar behovet av en sådan kommitté.

  Hans styrka blev hans svaghet
  ― Washington Times

  James Comey utsågs till FBI-chef år 2013 av den tidigare presidenten Barack Obama. FBI-chefer utses för en tioårsperiod – och idén med en så lång tidsperiod är att skydda FBI-chefer från att bli indragna i politik.

  Men presidenten har alltså makt att avskeda FBI-chefen.

  Då Comey valdes till FBI-chef sågs det som speciellt att en demokratisk president hade nominerat en republikan till posten.

  Comey ansågs allmänt handla på ett opolitiskt sätt.

  James Comeys egenskap att agera på ett mycket självständigt sätt var en klart bidragande orsak till att han med rösterna 93-1 godkändes av senaten som den sjunde FBI-chefen i byråns historia, skriver den konservativa tidningen, The Washington Times.

  - Comey ansågs ha tillräckligt stor integritet för att kunna stå emot politisk påtryckning.

  - Denna egenskap kan ha blivit hans fall, konstaterar tidningen.

  "Comey versus Apple - Comeys största kontroversiella kamp"

  • År 2016 fick Comey stor uppmärksamhet då FBI var involverat i ett kontroversiellt fall som gällde låsta telefoner.
  • FBI krävde att Apple skulle kunna tvingas att öppna låsta telefoner för utredningar i samband med brott.
  • FBI lyckades inte juridiskt få igenom sina krav på att få tillgång till privat krypterad information
  • (FBI lyckades ändå senare få telefonen ifråga upplåst med hjälp av ett privat bolag).
  • Comey hävdade då att landet blir mindre tryggt i och med att Apple vägrar låta utomstående få tillgång till information i privata telefoner. Han hävdade att FBI bör ha rätt utreda terrorism och andra brott via den typens information.
  Comey var självcentrerad och full av sig själv i sitt arbete― Joe DiGenova, tidigare federal åklagare för District of Columbia

  James Comey förtjänade att få sparken, säger Joe DiGenova , tidigare federal åklagare för District of Columbia, till Fox News.

  Comey var ”utom all kontroll och så självcentrerad och full av sig själv” i sitt arbete.

  I samband med utredningarna kring Hillary Clintons e-post betedde sig Comey som om han var åklagare genom att han offentligt gick ut med information. Han bröt mot alla regler om hur en utredare bör uppföra sig, säger Joe DiGenova till Fox News.

  Tidigare sade DiGenova att Comey utgör en fara för sitt land, och att Comeys narcissism gjorde att han tog onödiga och problematiska steg då han undersökte Clintons e-post.

  Enligt Joe DiGenova borde Comey ha fått sparken efter presskonferensen 2016 då han meddelade att det inte fanns orsak att åtala Clinton.

  Det här tar kritikerna å sin sida fasta på och frågar sig varför Comey inte fick sparken genast utan först nu.

  Svårt att gå till attack mot Trumps beslut

  Det som ligger som grund för avskedandet av James Comey är välformulerat, och det kommer att bli svårt för demokraterna att gå till attack mot president Trumps beslut, skriver kolumnisten Andrew C. McCarthy i den konservativa tidskriften National Review.

  Beslutet grundar sig inte enbart på Comeys felsteg i samband med utredningen kring Clintons e-post, skriver McCarthy.

  Han påpekar att Clinton framställs som ett offer, och att det förstås appellerar till demokraterna - framför allt eftersom det upprätthåller bilden av att Comey snarare än Clinton själv är ansvarig för demokraternas valnederlag.

  I motiveringen till att FBI-chefen fick sparken talas det om förlorat förtroende, och att man nu måste återställa förtroendet för FBI.

  - Det kommer att bli svårt för demokraterna att på ett övertygande sätt argumentera för att Trump skulle ha avsatt Comey av någon annan orsak, bedömer McCarthy.

  Trump får också stöd - FBI behöver en nystart

  Den republikanska senator Lindsey Graham stöder Trumps beslut, och säger att han vet att beslutet var svårt för alla parter.

  Graham deltar i undersökningarna av Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet.

  – Med tanke på alla kontroverser kring FBI-chefen så tror jag att en nystart vore bra för FBI och för nationen, säger Graham på Facebook.

  President Donald Trump säger upp James Comey som FBI-chef
  Comey får sparken avTrump. President Donald Trump säger upp James Comey som FBI-chef Bild: EPA/SHAWN THEW James B. Comey,FBI (artist),USA,Donald Trump,Sparken,uppsägning,meddelande,Vita huset