Hoppa till huvudinnehåll

Kårkulladirektör: Vi har både plan A och plan B i bakfickan

Kårkullas nya boende på Nygränd i Närpes.
Kårkullas boende på Nygränd i Närpes. Kårkullas nya boende på Nygränd i Närpes. Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik Kårkulla samkommun,närpes

Efter vårdreformen kommer Kårkulla samkommun, som erbjuder svenskspråkig service för personer med utvecklingsstörningar, inte att kunna fortsätta i sin nuvarande form. Själva tjänsterna ska ändå inte att försvinna, säger direktör Sofia Ulfstedt.

På Kårkulla samkommun är man förberedd på utmaningarna som regeringens förslag på social- och hälsovårdsreformen medför. En intern vårdreformgrupp har jobbat kring frågan med hjälp av utomstående experter.

- Vi har både plan A och plan B i backfickan för hur servicen kan tryggas i andra former i framtiden, säger samkommunens direktör Sofia Ulfstedt.

Våra klienter och deras behov kvarstår, vårdpersonalen med den specialkompetens som krävs kvarstår och fastigheterna kvarstår.

I första hand hoppas Ulfstedt på en förordning om att servicen för personer med funktionsnedsättning skulle få ett ansvarslandskap för tjänsterna, som skulle sträcka sig över landskapsgränserna.

- Om det inte går att förverkliga så då är det andra alternativet att landskapen gör ett samarbetsavtal om servicen.

Ansvaret för att ordna och producera social- och hälsovårdstjänster överförs i samband med reformen till de nya landskapen. Finns det en risk att den verksamhet Kårkulla driver helt läggs ner?

- Våra klienter och deras behov kvarstår, vårdpersonalen med den specialkompetens som krävs kvarstår och fastigheterna kvarstår. Det är mera frågan om formen och ägarstrukturen nu, det praktiska fortsätter i stort sett som tidigare, säger Ulfstedt.

Ett faktum är att kommunerna och klienterna redan nu har möjlighet att fritt välja också andra serviceproducenter.

Hon påpekar att klienterna redan i dag har valfrihet då det gäller den typ av tjänster som Kårkulla erbjuder.

- Det talas om att Kårkulla har monopol, att det behövs fler aktörer på marknaden. Men ett faktum är att kommunerna och klienterna redan nu har möjlighet att fritt välja också andra serviceproducenter.

Läs mera:

Valfriheten i vården: Kårkulla kan inte fortsätta som nu

Den omfattande valfriheten inom social- och hälsovården, som regeringen föreslår, får följder på många plan. Kårkulla samkommun, som erbjuder service för personer med utvecklingsstörning, får inte fortsätta i sin nuvarande form.

Läs också