Hoppa till huvudinnehåll

Lillemor Gammelgård får pris för sitt arbete med barns språkutveckling

Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran i Vasa.
Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran i Vasa premieras med 10 000 euro av Svenska Kulturfonden. Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran i Vasa. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist gammelgård

Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran vid Vasa stad, premieras av Svenska Kulturfonden för sitt arbete med att stödja språkutvecklingen hos barn i dagisålder.

Gammelgård är en av de sex pristagare som får Svenska Kulturfondens pris för en extraordinär insats på utbildningens och kulturens område.

För Lillemor Gammelgård är det viktigaste i småbarnspedagogiken att målmedvetet stödja språkutvecklingen, eftersom det är med språket som barnet erövrar världen.

Under dagvårdstiden skaffar barnet sig den språkliga kompetens som behövs i skolan. Det ställs därför stora krav på dagvården.

Skrev språkstrategi för daghemspersonal

Man förväntar sig att barn med olika språkbakgrund får vara i en miljö som stöder och stimulerar en levande svenska.

Här är daghemmets personal i nyckelposition. Som stöd för arbetet behöver personalen en målmedveten språkstrategi.

Det här var utgångspunkten när Gammelgård skrev publikationen Språkstrategi för dagvården som har blivit ett viktigt verktyg för daghemspersonal.

"Skaffa en soffa att läsa sagor i"

Gammelgårds publikation utkom första gången år 2006. Efter tio upplagor har språkstrategin uppdaterats och den heter numera Tänk språk.

Språkstrategin har också översatts till engelska och finska.

Lillemor Gammelgårds enklaste tips till daghemspersonal lyder så här:

- Skaffa en soffa och läs sagor för barnen i soffan.

Prissumman är 10 000 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten