Hoppa till huvudinnehåll

Besvärlig tvättbjörn fick nytt hem på Högholmen

Tvättbjörn
Tvättbjörn Bild: Mari Lehmonen, Högholmen Tvättbjörnar

Högholmens djurpark erbjuds med jämna mellanrum exotiska djur som har visat sig vara svåra att ha som husdjur i vanliga hem.

Djurskötselenhetens chef, Nina Trontti, säger att hon får flera samtal per år om exotiska keldjur, som ägarna vill bli av med.

- På grund av begränsat utrymme kan djurparkerna bara i undantagsfall ge keldjuret ett nytt hem, säger Trontti.

I fjol tog Högholmen i Helsingfors emot en stor exotisk orm och en jemenkameleont som byter färg och trivs bäst uppe i en benjaminfikus.

Tvättbjörnen är en katastrof i hemmet

Man fick också ta emot en tvättbjörn som nu lever runt i djurparken efter att ha vållat besvär för sin förra ägare.

Året innan flyttade en ökenräv till djurparken. Den är nattaktiv och gillar att gräva.

En del av djuren som förs till Högholmen finns med på listan över skadliga främmande arter. Dit hör också tvättbjörn och ökenräv.

Dessa arter får inte längre föras in i landet, födas upp eller säljas.

Ökenräv
Arkivbild av ökenräv Ökenräv Bild: Ladypine Fennek

Sköldpaddor kan bli problem

Ibland, om än sällan, händer det att någon lämnar djur på Högholmen utan lov. En gång släppte någon ner rödörade vattensköldpaddor i Amazonia-husets bassäng.

Också den arten är listad som skadlig främmande art.

Sköldpaddorna plockades upp ur bassängen och avlivades.

Den som äger djur som finns med på förbudslistan får ha kvar djuren tills de dör, förutsatt att de inte kommer åt att rymma eller försöka sig.

Ett villkor för att man ska få ha djuret är att det har hållits som keldjur redan innan listan trädde i kraft.

EU:s förteckning över främmande arter och den kompletterande nationella förteckningen trädde i kraft i fjol.

Sköldpadda
Arkivbild på rödörad sköldpadda Sköldpadda Bild: Fruggo Sköldpadda

Avsikten är att skydda den biologiska mångfalden

Meningen med lagstiftningen är inte att förstöra för vänner av mera speciella djur, utan att skydda den biologiska mångfalden i naturen och förebygga skador.

- Ett exotiskt keldjur kan bli en skadlig invasiv art om det kommer ut i naturen i Finland. En främmande art förökar sig ofta effektivt och kan utarma eller slå ut ursprungliga arter till exempel genom att sprida sjukdomar eller parasiter, säger konsultativa tjänstemannen Johanna Niemivuo-Lahti vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Om man måste göra sig av med ett djur som finns med på listan över skadliga främmande arter men inte vill avliva det, kan man ge det till en ny ägare eller kontakta till exempel en djurskyddsförening.
(FNB)

Läs också