Hoppa till huvudinnehåll

Rent mjöl i påsen ger klirr i kassan

Magdalena Lönnroth, portföljförvaltare på Kyrkans pensionsfond
Vi vill helst ligga i framkant, så våra placeringsprinciper är aktuella, säger Magdalena Lönnroth som är portföljförvaltare på Kyrkans pensionsfond. Magdalena Lönnroth, portföljförvaltare på Kyrkans pensionsfond Bild: Mårten Wallendahl / Yle magdalena lönnroth

Även om det inom kapitalförvaltningen länge talats om etiska principer, var det i åratal ett famlande utan klara principer. Men i takt med att både FN och placerarna själva – i samråd med finansbranschen – utvecklat klarare principer, börjar ansvarstagandet i branschen få konkreti.

- Vi har kommit jättelångt på tio år. FN:s principer har drivit både de institutionella placerarna, men också hela förmögenhetsförvaltningen mot deras sex principer, säger Magdalena Lönnroth.

Förkortningen ESG står för miljö, socialt och förvaltningsansvar. Men just nu pekar trenden på att miljöaspekten är den viktigaste för investerarna. På Kyrkans pensionsfond är man på samma linje, men Magdalena Lönnroth understryker att branschen hela tiden måste uppdatera riktlinjerna för att vara aktuella.

- Vi försöker hålla anvisningarna på en aktuell nivå, men branschen förändras väldigt snabbt. Så vi har säkert en uppdatering att vänta inom det kommande året, säger Lönnroth.

Välj de bolag som gör rätt

Till en början handlade etiskt placerande närmast om att undvika tvivelaktiga branscher och bolag. Långt handlade det om att utesluta kontroversiella branscher som tobaksindustri, hasardspel och företag som misstänks använda barnarbetskraft.

Fast ansvarsfullheten är på en hög nivå, finns mänskliga faktorer som ökar risken för missbruk.― Magdalena Lönnroth

Pensionsfondsförvaltare är samlade för bekata sig med samhällsansvar
Denna vecka ordnas flera tillfällen för placerare som intresserar sig för ansvarsfullt placerande. Pensionsfondsförvaltare är samlade för bekata sig med samhällsansvar Bild: Mårten Wallendahl / Yle ESG,Seminarium

Efter hand har principerna vidareutvecklats, men kan också variera mellan olika placerare. En nyorientering är att man hellre än att utesluta branscher helt, går in som ägare och försöker styra upp verksamheten i en mera samhällsansvarsfull riktning. Och det ska enligt placerarna inte heller minska på avkastningen.

- Man behöver inte välja avkastning eller ansvar. I förlängningen om man placerar i bolag som följer normerna och försöker göra lite till, så borde detta påverka både risk och avkastning, säger Magdalena Lönnroth.

På fondbolaget Odin är man inne på samma linje. Och även om privatkunderna har mindre summar att placera, än de stora pensionsfonderna, finns det möjlighet att påverka bolagen i en etiskt hållbar riktning.

- Man börjar förstå att kapital är en form av makt – och det är en verklig makt genom att kunderna vill välja förvaltare de litar på att driver en hållbarhetsagenda som fungerar, säger Truls Haugen, som är portföljförvaltare på Odin.

Han har sett att intresset för hållbart placerande växer bland småsparare, framför allt bland kvinnor och unga vuxna.

- Det har rått begreppsförvirring gällande hållbarhet i branschen. Men utvecklingen har gått ifrån att man undviker svartlistad verksamhet, till att man aktivt väljer ut de goda exemplen, säger Haugen.

Finska bolag sköter sig

När det gäller finländska börslistade bolag, har många undertecknat etiska avtal som binder dem vid att respektera hållbarhetsprinciper. Och enligt Truls Haugen kan bolagen inte heller agera annorlunda i fjärran länder än man gör på hemmaplan.

Det blir allt viktigare att förvaltarna har en agenda som kunderna ser att har effekt.
― Truls Haugen

- Ta tillexempel förpackningstillverkaren Huhtamäki. De tillämpar samma nordiska ESG-agenda i Indien som de gör i Finland. Så det är ett sätt att exportera de nordiska ansvarsprinciperna, säger Haugen.

”Vi har bara börjat”

Både Truls Haugen och Magdalena Lönnroth är övertygade om att utvecklingen är på väg i rätt riktning. Men samtidigt är branschen så snabbt föränderlig, att investerarna måste vara snabba att omprioritera och uppdatera sina policyn.

- Definitivt finns frågor man kan jobba vidare med. Och för många bolag är frågan hur leverantörskedjor och arbetskraft på tillväxtmarknaderna sköts, så där finns risker som man måste fortsätta att titta på, säger Lönnroth.

Så även om många av de finländska bolagen lever enligt nordiska principer och saknar skelett i garderoben, verkar de flesta bolagen mer eller mindre globalt. Och i stora bolag med många produktionsfaser ryms ofta ett stort spektrum av länder med varierande standard på samhällsansvar och etiskt tänk.

- Och det är trots allt en stor del av världen som fortfarande är på en u-landsnivå, säger Truls Haugen.

Läs också

Nyligen publicerat - Ekonomi