Hoppa till huvudinnehåll

Två alternativ för strandområdet i Lappvik

Klisterlappar med text på en karta över Lappvik.
En konsult har arbetat fram två utkast till detaljplanen för strandområdena. Klisterlappar med text på en karta över Lappvik. Bild: Yle/ Bubi Asplund Lappvik,Hangö,planläggning,planläggnings- och byggnadsförvaltning,detaljplanering,invånarmöte

Nu är det möjligt att säga sin åsikt om de nya planerna i Lappvik.

Planutkasten som gäller strandområdet i Lappvik tätort sätts nu till offentligt påseende.

En konsult har gjort upp två allmänt hållna utkast för detaljplanen för strandområdena inom tätbebyggelsen i Lappvik. I dem finns inga detaljerade lösningar som till exempel byggytor eller byggrätter.

Det ordnades ett informationsmöte för Lappvikborna före planutkasten gjordes upp. Fyra åsikter har lämnats in under beredningen av utkasten.

Planområdet är cirka 117 hektar stort och omfattar också områden som ägs av Hangö stad. Målet med planläggningen är bland annat att göra Lappvik tätort mer attraktivt och använda strandområdena mångsidigare.

Miljönämnden fattade beslut om att lägga planutkastet till påseende på sitt möte 10.5.

Läs mera:

Många i Lappvik ville säga sitt om byns framtid

Lappvikborna fick på en invånarafton i torsdags (9.2) ge sina förslag på hur de vill se sin by utvecklas. Ett femtiotal fanns på plats och diskuterade ivrigt och kom med förslag till detaljplanen för Lappvik strand.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland