Hoppa till huvudinnehåll

Åbo får hedersnalle - stadens förebyggande arbete för barn och unga prisas

En person håller leksaksnallen Onni och Mannerheims barnskyddsförbundsmärke i famnen.
Staden fick bland annat leksaksnallen Onni och barnskyddsförbundets märke som tack. En person håller leksaksnallen Onni och Mannerheims barnskyddsförbundsmärke i famnen. Bild: Yle/Adrian Perera Mannerheims barnskyddsförbund,mannerheims barnskyddsförbund

Gratis idrottsklubbar i alla lågstadieskolor, fortsatta rätt till subjektiv dagvård och förberedelser inför social- och hälsovårdsreformen. Åbo stads insatser för barn och unga prisas av Mannerheims barnskyddsförbund.

- Åbo har visat att man vill satsa på förebyggande arbete fast det skulle kosta, säger Janina Andersson, verksamhetsledare för barnskyddsförbundet.

Janina Andersson
Janina Andersson. Janina Andersson Bild: Yle/Adrian Perera Janina Andersson,Mannerheims barnskyddsförbund,barnskyddspris 2017

Staden uppmärksammade behovet av förebyggande arbete för fem år sedan då det framgick att vart tionde Åbobarn var klient hos barnskyddet.

- Vi uppskattar priset väldigt mycket, det hedrar stadens insatser för barn och unga, säger social- och hälsovårdsdirektör Riitta Liuksa.

Från höger: Taina Salmi, Riitta Liuksa och Sirpa Kuronen.
Barnskyddsförbundets representant Taina Salmi tackade Åbo stads representanter Riitta Liuksa och Sirpa Kuronen. Från höger: Taina Salmi, Riitta Liuksa och Sirpa Kuronen. Bild: Yle/Adrian Perera Mannerheims barnskyddsförbund,barnskyddspris 2017

Viktigt att större kommuner och städer föregår med gott exempel

Traditionellt söker Mannerheims barnskyddsförbund efter en stad som satsar på förebyggande arbete för barn och unga, men i år har även social- och hälsovårdsreformen spelat en viss roll i bedömningen.

Andersson är glad att Åbo lyft fram vikten av samarbete mellan organisationer och förebyggande verksamhet i samband med social- och hälsovårdsreformen.

- Åbo är ändå lokomotivet i det här landskapet. När hälsovård, socialvård och allt händer på en gång i samband med reformen är det lätt att barnskyddet glöms. Vi skulle troligtvis ha gett priset till Åbo ändå på grund av de konkreta åtgärderna staden vidtagit, men stadens engagemang i vårdreformen är ett bonus.

fötter
Bland annat de gratis idrottsklubbar som nu finns i stadens lågstadieskolor lyftes upp i samband med prisutdelningen. fötter Bild: Yle/Erica Vasama skolmotion

Den nalkande social- och hälsovårdsreformen oroar Mannerheims barnskyddsförbund, särskilt då kundernas korta bindningstider kan leda till att utsatta barnfamiljer faller mellan stolarna.

Liuksa understryker att det är viktigt för staden att den grund som lagts för barnskyddsarbetet inte ska rinna ut i sanden inom två år.

- Nu gäller det att fortsätta på samma sätt, för det hjälper alla i framtiden.

I år var fjärde gången Mannerheims barnskyddsförbund delade ut ett pris till en stad för förebyggande arbete för barn och ungdomar.