Hoppa till huvudinnehåll

Att centralisera barnpsykiatrin kan bryta mot FN:s konventioner

flicka balanserar på stolpar ute.
Arkivbild. flicka balanserar på stolpar ute. Bild: Jeannette Lintula/yle skolbarn

Att regeringen vill centralisera dygnetruntvården på barnpsykiatriska avdelningar till universitetssjukhusen kan bryta mot två av FN:s konventioner. Det hävdar verksamhetsledare Bodil Viitanen på Psykosociala förbundet.

Det handlar om FN:s konvention för barns rättigheter och FN:s konvention för personer med psykiska funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar. Två konventioner som Finland ratificerat.

- Det står till exempel i FN konventionen för funktionshinder att i alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet och det rör också barn med funktionsnedsättningar av psykisk karaktär, säger Viitanen.

Porträtt Bodil Viitanen
Bodil Viitanen Porträtt Bodil Viitanen Bild: Yle/Sofi Nordmyr viitanen

Drabbar de mest utsatta grupperna

Det är i regeringens förslag till förordning om centralisering av specialsjukvård som det framkommer att bland annat Vasa centralsjukhus mister samtliga sex övernattningsplatser för akut psykiskt sjuka barn.

Pojke som ser på tv
Pojke som ser på tv Bild: Creative Commons / Vidmir Raic television,barnprogram

På Mellersta Österbottens centralsjukhus mister man åtta övernattningsplatserplatser för de psykiskt sjuka barnen.

- Jag trodde inte mina öron när jag hörde det i måndags. Jag kunde inte fatta att det var sant. Vi har varit oroliga att social- och hälsovårdsreformen ska drabba de mest utsatta grupperna i vårt samhälle och det håller på att ske, säger Viitanen.

Den så kallade öppna vården föreslås vara kvar på centralsjukhusen, det är bara dygnetruntvården som ska flyttas till universitetssjukhusen.

Köer till öppna vården - vill satsa på jouren

Det är ofta fullsatt på barnpsykiatriska avdelningen vid Vasa centralsjukhus, i år har man även barn i kö.

- Vi vet i dag att det finns köer till mentalvårdsmottagningar. I till exempel Jakobstad står 80 personer i kö till barn- och ungdomssidan. Om det finns kö till öppna vårdens tjänster var som helst här i Österbotten tyder det på att det inte finns tillräckligt med resurser inom öppna vården, säger Viitanen.

Bild: YLE/Mira Myllyniemi barnpsykiatriska polikliniken i vasa

Viitanen anser att man förutom den öppna vården också måste utveckla jouren inom barnpsykiatrin.

- Man borde satsa på sådana tjänster i Österbotten och också i övriga landet.

Förslaget om att koncentrera dygnetruntvården av psykiskt sjuka barn till universitetssjukhusen gäller hela landet men enligt Viitanen är det speciellt sårbart för Vasa centralsjukhus.

- Det är med tanke på den svenskspråkiga befolkningen. Om man nu tänker på universitetssjukhusen i Åbo, Helsingfors och Tammerfors - hur ska de garantera att barn får den vård och familjer det stöd de behöver på sitt modersmål. Här håller man på och fatta ett mycket dåligt beslut.

Riksdagen får inte säga sitt


Kan det här gå genom trots att du säger att det bryter mot två av FN:s konventioner?

- Nej, nu hoppas jag att politiker och olika organisationer reagerar och att man tar fasta på det här. Och att Tuomas Kurttila, barnombudsman i Finland säger till något om det här. Han har sagt att ett hållbart samhälle baserar sig på omsorg om barnen.

Psykosociala förbundet kommer att fortsätta arbeta för att stoppa regeringens förslag om dygnetruntvården av psykiskt sjuka barn.

Eftersom det är en förordning av regeringen kommer inte riksdagen att få säga sitt om det här.

- Nu gäller det att tycka till och säga ifrån, säger Viitanen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten