Hoppa till huvudinnehåll

Barnenheten vid Borgå sjukhus fick pris för tvåspråkighet

Borgå sjukhus
Borgå sjukhus Bild: Yle/Jeanette Winberg borgå sjukhus

Barnenheten vid Borgå sjukhus har fått pris för att den främjar tvåspråkigheten.

I motiveringen konstaterar nämnden för den språkliga minoriteten inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att barnenheten har en vilja att fungera tvåspråkigt och att enhetens personal alltid försöker bemöta patienterna på deras eget modersmål.

Flytande på svenska

Många finskspråkiga arbetstagare har också på grund av den uppmuntrande arbetsgemenskapen lärt sig använda svenska flytande.

Berndt Långvik, som sitter i nämnden som utsett pristagaren, konstaterar att enhetens personal på ett positivt sätt lyft fram tvåspråkigheten och uppmuntrat sina arbetskamrater att använda det svenska språket.

Enligt barnenhetens personal uppmuntrar diplomet personalen att fortsätta att arbeta på de båda inhemska språken.