Hoppa till huvudinnehåll

Pro Kimitoön glad över fullmäktiges avtal om vindkraft

Vindkraft eller solenergi?
Vindkraft eller solenergi? Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,vindparker

Kimitoöns nyvalda politiker har kommit överens om ett gemensamt fullmäktigeprogram för 2017-20, där man bland annat säger att vindkraftsplanerna ska slutföras.

I programmet enas man om att vindparksplanena i Gräsböle, och Olofsgård avslutas. Nya planläggningsavtal för industriell vindkraft ingås inte.

Dessutom sägs att vindparksdelgeneralplanen för Nordanå-Lövböle är remitterad till ny beredning för uppgörande av en bullerutredning som uppfyller kraven. Planen förs därefter till beslut utan fördröjning.

Föreningen Pro Kimitoön tolkar fullmäktigeprogrammet så att det i praktiken stoppar alla vindkraftsplaner på Kimitoön.

- Om man ska följa Miljöministeriets anvisningar så går det inte att bygga vindkraftverk på Nordanå-Lövböleområdet emedan Ministeriets fastslagna bullergränser överskrids, säger Pro Kimitoöns ordförande Janne Salonen, som också är ny fullmäktigeledamot för Fri Samverkan.

- I Nordanå-Lövböle har tekniska nämnden redan tidigare fordrat att bullermodelleringarna görs om så att de uppfyller ministeriets anvisningar.

Pro Kimitoön hoppas att alla Kimitoöns vindkraftsplaner avslutas senast under början av år 2018.