Hoppa till huvudinnehåll

Attendos äldreboenden i Raseborg och Hangö får hård kritik

Brandbackens servicecenter
Brandbackens servicecenter Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

I Västnyland får vårdbolaget Attendos äldreboenden kritik från många håll. Två myndigheter, två kommuner och personer med insyn i äldreboendena anser att det brister i vården av äldre. Och fel attityder är ett problem.

Juanita Moeds 103-åriga mamma Kyllikki Bengtström lider av demens och flyttade i början av 2014 till ett Attendoboende i Ekenäs.

- Det som hände, det var en chock egentligen. Från hemmiljö blev det anstaltsmiljö, säger Moed.

En gammal dam med en vacker hatt på.
Kyllikki Bergström är 103 år och älskar sin sommarhatt. En gammal dam med en vacker hatt på. Bild: Privat. äldreomsorg,äldreboende,Attendo,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,villa stella

Attendo vann Raseborg stads upphandling och Moeds mamma flyttade därför.

Moed är obekväm på boendet, det är hon mycket medveten om. Hon har klagat en del.

Juanita Moed framför äldreboendet Villa Stella.
Juanita Moed. Juanita Moed framför äldreboendet Villa Stella. Bild: Yle/Tove Virta Attendo,anhöriga,villa stella

Hon tycker att små saker blir en kamp, som att få ut klienterna under vår, höst och sommar. Hon saknar öppenheten från det tidigare Blomsterhemmet. Nyligen blev hon upprörd över att man ville skjuta upp att provtagningen till följande vecka trots att mamma kissade blod.

Regionförvaltningsverket kritiserade

Attendo har verkat i Västnyland sedan år 2008 och har nu tre äldreboenden i Hangö och Raseborg. I Hangö finns Källan och i Raseborg Villa Stella och Villa Pentby. De senaste åren har kritiken mot bolaget här ökat.

Regionförvaltningsverket kritiserade nyligen Attendos äldreboende Källan i Hangö för personalbrist och dålig hygien.

Som exempel nämndes ett inflammerat sår som inte blivit omskött i tid, smutsiga rum och illaluktande klienter.

Problemen var inte nya, Hangö stad hade påtalat problem en längre tid. Både i fjol och i år har staden gjort ett antal övervakningsbesök på Källan.

närbild på kvinna
Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander. närbild på kvinna Bild: Yle/Monica Slotte Hangö,elisabeth kajander

- Vi har haft möten med Attendos regionansvariga som lovat bot och bättring, säger grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander i Hangö.

Attendo har fått betala

Hangö har fått nedsatt pris för att Attendo inte lyckats följa avtalet.

Detsamma är läget i Raseborg och efter i höstas fick staden 100 000 euro av Attendo på grund av avtalsbrott.

- För en tid är det bättre igen och så dyker det upp något nytt, säger chefen för äldreservicen i Raseborg, Kirsi Ala-Jaakkola.

Kirsi Ala-Jaakkola.
Kirsi Ala-Jaakkola, chef för Raseborgs äldreservice. Kirsi Ala-Jaakkola. Bild: Yle/Tove Virta Raseborg,Västnyland,äldreomsorg,kirsi ala-jaakkola

Raseborg använder sig också av en annan serviceproducent, Folkhälsan, för äldreboendena. Med deras service har det inte förekommit några problem.

Både i Hangö och Raseborg har det handlat om att städningen inte fungerat och personalbrist.

- Det som jag konstant får höra är att "vi har för lite personal". I synnerhet under veckoslut, säger Juanita Moed som också själv jobbat inom långvården.

Ett mörkt matbord vid ett fönster.
Juanita Moeds mamma bor på Attendos äldreboende Villa Stella i Ekenäs. Hon skulle bland annat önska sig bättre belysning åt sin mamma. Ett mörkt matbord vid ett fönster. Bild: Privat Attendo,Ekenäs,ålderdomshem,Västnyland,Raseborg,villa stella

I teorin borde det finnas lika stor personal på de kommunala och de privata boendena. Hur kan man då uppleva att det mindre personal på Attendo?

- Enligt verifierade arbetslistor så finns där inte den personal som borde finnas, säger Kirsi Ala-Jaakkola.

Attendo säger att man har svårare att hitta personal i Västnyland jämfört med på annat håll i landet. Vad skillnaden beror på är inte klart.

Företaget medger också att man inte helt lyckas få tillräckligt med personal enligt det nya avtal som trädde i kraft i fjol. Kraven i det högre än tidigare. Däremot säger Attendo att man uppfyllt kriterierna i det gamla avtalet.

Ala-Jaakkola säger däremot att Raseborg nu två gånger fått betalt för att avtalen inte hållit.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Villa Pentby i Karis. Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg. Bild: Yle/Minna Almark attendo,Raseborg

Attendo påpekar att deras vård fungerar. Så vad anser företaget då att problemen beror på?

- De nya kraven på personalen i det nya avtalen har visat sig vara svåra att förverkliga, säger Simo Saaranen som är regionchef på Attendo.

Tvångsåtgärder mot centralköket

Personalbrist kan leda till brådska, som kan få följder för annat. Förutom att Regionförvaltningsverket och städerna ingripit så ingrep också miljöhälsoövervakningen på ett ovanligt allvarligt sätt mot Attendo i veckan.

Sydspetsens miljöhälsa beslöt nämligen att ta till tvångsåtgärder i Attendos centralkök på boendet Källan i Hangö.

Från centralköket serveras dagligen mat till ett drygt hundratal klienter i både Hangö och Raseborg.

Vårdhemmet Källan i Hangö som ägs av Attendo.
Källan i Hangö. Vårdhemmet Källan i Hangö som ägs av Attendo. Bild: Yle/Patrik Skön Källan,attendo

Det har brustit i hygienen i köket och Attendo har inte åtgärdat bristerna och har varit en svår part att kommunicera med.

I sammanhanget nämndes också personalbrist.

Från Attendos sida säger man att företaget borde ha börjat samarbeta med myndigheterna betydligt tidigare.

- Myndigheterna fick också vänta onödigt länge på våra dokument och utredningar, säger områdeschefen Simo Saaranen.

Nu säger Attendo att man utvecklar verksamheten i samarbete med Sydspetsens miljöhälsa.

- Men det har inte kommit klagomål på matens kvalitet, säger Saaranen.

Juanita Moed fick läsa i medierna om att den mat som hennes mamma serverades inte godkänns av hälsomyndigheterna.

- Då exploderade jag. Jag visste inte om det, jag hade inte följt med det.

Inte heller Raseborgs stad kände till problemen i centralköket. Sydspetsens miljöhälsa är inte skyldig att informera Raseborgs stad om ett annat företags verksamhet, inte ens trots att staden är ansvarig för att verksamheten på äldreboendena fungerar.

- Men i det här fallet skulle det ha varit bra att få veta det. Då hade vi givetvis bett om en utredning av företaget, säger Ala-Jaakkola.

Ont om sysselsättning

Juanita Moed är oftast nöjd med basvården, mest ledsen är hon över att annat. Det finns dåliga möjligheter till sysselsättning på hennes mammas boende och hon talar om apatiska klienter.

Från stadens sida ser man att det här är något som borde fungera, i alla fall i teorin.

- Den här rekreations- och sysselsättningssidan är ganska noggrant definierad i det avtal som gäller sedan den konkurrensutsättning vi genomförde i fjol, säger Ala-Jaakkola.

Små saker blir svåra och onödigt stora. Moed talar om att hennes mamma skulle behöva bra belysning för att se.

Grönt trähus med skyltar på där det står Attendo.
Villa Stella i Ekenäs. Grönt trähus med skyltar på där det står Attendo. Bild: Yle/Tove Virta Ekenäs,Raseborg,Västnyland,Attendo,ålderdomshem,villa stella

- Och man försöker mota mig i grind med att berätta att här är nog allt okej.

Simo Saaranen på Attendo säger att man försöker ha tillräckligt med aktiviteter och stimulans med tanke på klienternas hälsa.

Attitydproblem

Då Yle Västnyland talar med anhöriga och personal i Västnyland påtalar de brister i vården. Men de vill inte ställa upp på intervju och berätta om det som inte fungerar. Juanita Moed är den enda som ställer upp.

De anhöriga är rädda för att deras nära och kära blir sämre behandlade om de talar ut och de som har eller har haft boendena som arbetsplats är rädda om sitt jobb.

Problem med attityderna nämns, något som oroar också Hangö stad.

- Det är Attendos attityd vi vill komma åt men det har blivit klart att de har en annan syn än vi på vad god vård och omsorg är, säger Elisabeth Kajander.

Det finns mycket inom äldreomsorgen som är tolkningsbart och vad som är tillräckligt bra. Tydligen är det här som Attendo som vinstbringande företag skär, säger hon.

- Ett företag som inte gör vinst blir inte långvarigt och betalar inte skatt. Det har dåliga möjligheter att växa och utvecklas, säger Saaranen och påpekar att kommunerna genom anbudsförfarande har fått billigare vård än genom att själv sköta vården.

Lunch i Brandbackens servicecenter.
Det är inte endast maten och vården det brister i utan också exempelvis attityderna. Lunch i Brandbackens servicecenter. Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

Juania Moed upplever också attityden inom bolaget som ett problem.

- Man blir behandlad som om man själv vore dement, säger hon.

Juanita Moed tror ändå inte att det direkt är personalen som är problemet.

- Jag skulle mer säga att sådan ledningen är, sådant blir folket. Om chefen struntar i något, varför skulle inte den anställda göra lika?

Saaranen på Attendo ger sin syn på att man anser att attityderna är ett problem:

- Vi önskar rak respons till oss så att vi kan åtgärda vid behov och/eller diskutera situationen, säger han.

Städerna ansvariga

Det är städerna som upphandlat och beställt den här servicen. Städerna är alltså ansvariga för vad som pågår bakom väggarna.

Hur kommer det sig att ni låter problemen fortgå?

- Vi har tagit i problemen och på båda enheterna i Raseborg har det lett till ekonomiska sanktioner, ganska märkbara för företaget, säger Ala-Jaakkola.

Hangö säger att man nu också tagit detta på allvar och tar tag i olägenheter.

- Jag tror att kommunerna förut inte varit så bra på att övervaka och att dessa bolag fått husera vilt, säger Kajander.

Vet ni vad som försiggår bakom de här väggarna?― Juanita Moed, anhörig

Juanita Moed tittar upp mot äldreboendet Villa Stella där hennes mamma är och ställer en fråga till staden.

- Vet ni vad som försiggår bakom de här väggarna? Vet ni hur man tillbringar sin dag?

Frågan går vidare till Raseborgs stad.

Hur vet ni att det går rätt till bakom väggarna?

- Vi gör granskningsbesök, vi ber om arbetslistor och sakkunniga gör hygiengranskningar på enheten, säger Kirsi Ala-Jaakkola.

De senaste oanmälda granskningarna som gjordes i Raseborg har inte visat på något alarmerande.

Förutom granskningar baserar sig staden också på den respons som kommer in, men den biten är extra knepig på den här sortens äldreboenden.

Anhöriga vet väldigt lite eftersom de oftast är på korta besök. Klienterna kan inte alltid berätta och ge respons på grund av sjukdom.

Kan ni verkligen få reda på hur det är?

- Just därför borde vi kunna lita på avtalsparten, på deras professionalitet och etik. Det är en kvistig fråga, säger Ala-Jaakkola.

Attendo har ändå ofta lyft upp att de får bra respons i sina undersökningar.

- Vår professionella personal är på plats 24/7 och är närvarande i de boendes vardag. Vi håller också regelbundet kontakt med de anhöriga, säger Simo Saaranen om hur de får en bild av läget.

Svårt att ta över vården tillbaka

Kan ni lita på Attendo, Kirsi Ala-Jaakkola?

- Vi hoppas innerligt att vi skulle kunna lita på Attendo men i det här läget så är vi tvungna att granska saker ofta.

För ett och ett halvt år sedan då Yle Västnyland senast lyfte upp problemen med Attendo sade man från Raseborgs sida att det är möjligt att avsluta avtalen om de inte följs. Bakom ligger ytterligare ett år kantat av problem.

Äldre person i rullstol.
Kritiken gäller bland annat sysslolöshet bland klienterna. Äldre person i rullstol. Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund äldreomsorg,carl och carolina

- En sådan sak behöver vi nog överväga noggrant. Det handlar om boende i Karis för cirka 55 personer och i Ekenäs för 17. Så det är ingen liten sak att besluta. Man måste ha ett alternativ, säger Ala-Jaakkola.

Också från Hangös sida pekar man på att det inte är så där bara att avsluta ett avtal.

- Målet för oss bör nog vara att Attendo levererar den vård och omsorg vi har ämnat köpa och som håller kvaliteten, säger Kajander.

Hur svårt det är för städerna att återta äldrevården i egen regi visade sig tydligt för något år sedan. Då klarnade det hur låsta städerna nu är.

- Vi försökte ta hem vården innan vi genomförde konkurrensutsättningen ifjol. Vi förhandlade med ägaren av Villa Pentby att överta hyresavtalet, säger Ala-Jaakkola.

Det lyckades inte.

- Attendo har ett långt hyresavtal med ägaren. Vi har inte möjlighet att komma in där.

Samma situation råder i Hangö.

- Vi är lite körda mot väggen eftersom husets ägare inte vill ha andra vårdproducenter i huset än Attendo, säger Kajander.

Simo Saaranen nämner att mycket av problemen i Västnyland kan ha samband med diskussionerna om hyresavtalen.

- Av den processen kan det ha blivit kvar lite "ont blod", säger han.

Både Hangö och Raseborg kommer att träffa Attendo nästa vecka och igen diskutera de problem som förekommer.

Städerna ska inom kort också fatta beslut om de ska förena sina krafter i Attendofrågan eftersom problemen är identiska.

Attendo började sin verksamhet i Finland år 2000 då fyra läkare grundade vårdbolaget MedOne som senare blev Attendo. Attendo finns på 65 orter i Finland.

Se Tv-nytts intervju med Attendos regionchef Simo Saaranen nedan. Han kommenterar läget i Västnyland.