Hoppa till huvudinnehåll

Yle har tekniska problem som kan påverka svenska.yle.fi och Arenan. Vi utreder.

Citykaninerna drar västerut från Helsingfors – skydda dina blomrabatter om du bor i Esbo

Citykanin
Just nu finns det omkring 500-1500 citykaniner i Helsingfors. Det är en minskning på flera tusen jämfört med läget för ett par år sedan. Citykanin Bild: Mikael Crawford/Yle citykanin,kaniner

Den dödliga virussjukdomen som spred sig bland citykaniner i fjol resulterade i att uppemot 95 procent av kaninerna i Helsingfors dog. Kaninbeståndet uppskattas nu vara omkring 500-1500 i Helsingfors. I Esbo har antalet kaniner igen börjat öka efter virusepidemin.

- Viruset slog hårt mot kaninerna också i Esbo men nu har vi märkt att antalet är på väg uppåt igen, säger Tia Lähteenmäki, miljöexpert vid miljöcentralen i Esbo.

Enligt Lähteenmäki är det sannolikt att citykaninerna i Helsingfors förflyttar sig västerut i hopp om att hitta lugnare områden.

- Största delen av kaninerna finns nära gränsen till Helsingfors. Småhusområden i Hagalund, Westend, Gäddvik och Ängskulla lockar, delvis också Alberga. Av kolleger har jag hört att det också finns citykaniner i Kyrkslätt i år, säger Lähteenmäki.

Citykanin
Skenet bedrar. Vildkaniner kan vara söta, men de kan också orsaka stora skador. Citykanin Bild: Mikael Crawford/Yle kaniner,citykanin

Skydda växter och hus med nät

Om man märker att citykaniner rör sig nära ens hem lönar det sig att meddela staden. I Esbo kan man sköta ärendet via stadens kundtjänst.

- Invånarna kan också försöka skydda sina växter. Med hjälp av nät kan man försöka stoppa kaniner från att bygga bo under ens hus, säger Lähteenmäki.

Förutom att citykaninerna kan förstöra träd och andra växter lockar de också rävar som har blivit allt vanligare i urbana miljöer under de senaste åren. Också antalet fästingar kan öka som en följd av citykaninerna.

Kolonistuga
Koloniträdgårdarna lockar citykaniner. Bilden är från Vallgårds koloniträdgård i Helsingfors. Kolonistuga Bild: Yle Victoria Wirén kolonistuga

Läget lugnt i Helsingfors - "Vi kan bra leva med 1000 vildkaniner"

Kaninbeståndet i Helsingfors har sjunkit dramatiskt under det senaste året. Delvis beror det här på att Helsingfors stad aktivt har försökt minska på beståndet, men framför allt är minskningen ett resultat av fjolårets dödliga virus.

- För tilltället finns det väldigt lite kaniner i Helsingfors. Som mest fanns det till och med 10 000 kaniner, men nu ligger siffran sannolikt omkring 500-1500, säger Vesa Koskikallio, skogsexpert vid byggnadskontoret i Helsingfors.

Enligt Koskikallio är beståndet just nu på en lämplig nivå, men nästan säkert är att antalet kaniner kommer att öka igen.

- Det går sannolikt upp och ner. Tanken är att staden aktivt ska försöka effektivera jakten på citykaniner för att hålla beståndet på en lämplig nivå, säger Koskikallio.

För tillfället finns det mest citykaniner i parker i innerstaden. Också koloniträdgårdar lockar kaniner, men norr om ring I minskar antalet.

- Vi kan bra leva med det nuvarande beståndet. Enstaka skador kan uppstå, men det är osannolikt att till exempel alla träd och buskar i en park skulle ätas upp, säger Koskikallio.

Staden skyddar sina växter med nät för att minska på skadorna som citykaninerna förorsakar. Bild: Yle skada

Tama kaniner får tas ut igen

För den som har kaniner som husdjur har Helsingfors stad goda nyheter: Nu är det tryggt ta ut kaninen igen.

- I fjol sade vi att kaninviruset kan hållas vid liv i en månad. Nu har en vinter gått sedan epidemin, så man kan nog ta ut sin tama kanin. Helst ska kaninen ändå hållas fastkopplad, eftersom man aldrig kan veta om det finns enstaka citykaniner med viruset, säger Koskikallio.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen