Hoppa till huvudinnehåll

President Niinistö: Vi sörjer Koivisto i tacksamhet

Mauno Koivisto gjorde en enorm insats för Finland och det gjorde han med sin egen säregna stil. Bland annat introducerade Koivisto begreppet "fundeerata" i den politiska finskan. Det sade republikens president Sauli Niinistö i sitt minnestal på lördagsmorgonen.

Republikens president sade i sitt tal på Talludden att hela Finland sörjer Koivisto tillsammans med hans familj.

Niinistö mindes Koivisto bland annat för hans stora ansvarskänsla, som tog sig uttryck redan i ung ålder. Efter en tuff barndom i anspråkslösa förhållanden tog Koivisto tidigt ansvar både för sitt eget liv och samhället.

Deltog i kriget

Koivisto kämpade på fronten och efter kriget var han en av dem som jobbade med att bygga upp landet.

Niinistö prisade Koivistos engagemang för Finland.

- Vi har bland annat Koivisto att tacka för att Finland idag är ett stabilt land, sade Niinistö.

Koivisto arbetade hårt för demokratin och parlamentarismen i vårt land, men hans insatser för landets ekonomi bör inte heller glömmas bort, sade presidenten.

Grannsämja

Angående Koivistos linje i utrikespolitiken citerade Niinistö Koivisto själv. När Mauno Koivisto en gång ombads att kort beskriva sin utrikespolitiska linje, löd svaret " Goda relationer till grannarna".

I Niinistös tal - som gick helt på finska - berördes det här genom att hänvisa till de tre ord som just på finska definierade Koivistos linje, "Hyvät suhteet naapureihin".

Niinistö lyfte också fram Koivistos ledarstil. Sauli Niinistö sällar sig till dem som anser att Koivisto hade ett lugnt och konsekvent sätt att leda.

- Den här stilen skapade en stark känsla av tillit runt honom, sade Niinistö.

Sauli Niinistö lyfte också upp ett uttryck som beskriver Mauno Koivisto väl och som har blivit ett begrepp inom den politiska jargongen på finska, att "fundeerata", alltså tänka igenom saker och ting lugnt och noggrant.

Artikeln uppdaterad kl. 16.55 med uppgiften om att Niinistös tal gick helt på finska.