Hoppa till huvudinnehåll

Solenergi väcker entusiasm på estniska Dagö - vindkraften är mer kontroversiell

Solpaneler i den nya solkraftsparken på Dagö i Estland.
Över 3 000 solpaneler testas som bäst på Dagö. Solpaneler i den nya solkraftsparken på Dagö i Estland. Bild: Yle/Gustaf Antell solenergi,Dagö,vindparker,Estland,oljeskiffer,solenergipark

Estland är känt för sitt beroende av den smutsiga oljeskiffern för sin nationella energiproduktion, men nu är en förändring på gång. Blickarna riktas mot ön Dagö.

I många år har Estland haft en omfattande produktion av förnybar energi, men trots att det finns flera vindkraftsparker i landet är de rätt små.

Förespråkarna av grön energi vill ha mer och vill bygga en enorm vindkraftspark utanför Dagö.

På Dagö är ändå inte alla lokalinvånare lyckliga över planerna att bygga en av Europas största vindkraftsparker norr om ön.

- Om det byggs en stor vindkraftspark här så skadas hela vår unika natur, säger Inge Talts från proteströrelsen Hiiu Tuul. Dagö har en för Europa unik miljö och ligger längs med flygrutten för miljontals flyttfåglar.

Solen får Dagöborna att le

Motståndet mot den planerade vindkraftsparken är stort på ön, så det kan vara på sin plats att börja med de goda nyheterna.

Inom ett par månader öppnar ett av norra Europas största solkraftverk just på Dagö och det har mötts med öppna armar i alla läger.

- Invånarna i Kärdla kan snart nästan säga att all energi de använder i hemmet kommer från solen, säger Reili Rand, kommundirektör i Hiiu kommun. Dessutom har medvetenheten ökat och det har uppstått ett intresse för att resa egna privata solpaneler.

Solkraft på sådana här breddgrader är som industri småskaligt. Solkraftverket är inte större än att det ryms på ett 2,5 hektar stort fält som mest ser ut som en gammal potatisåker.

I ett skede sjunker min fot en decimeter in i gyttjan på bara en sekund när jag går omkring och fotar de över 3200 solpanelerna. Det är både vårdamm i luften och blöt lera som skorna försvinner i.

- Det som gör att alla accepterar solkraften är att den har en väldigt lokal karaktär, den produceras här och ger energi åt både hushållen och lokala företag, säger Marek-Andres Kauts från FootonVolt, det företag som har slagit upp solcellerna här mitt på åkern.

Marek-Andres Kauts från FootonVolt står framför företagets solkraftspark på Dagö
Marek-Andres Kauts. Marek-Andres Kauts från FootonVolt står framför företagets solkraftspark på Dagö Bild: Yle/Gustaf Antell solenergi,solpaneler,Dagö,vind,vindkraft,vindkraftverk,vindparker,havsvindkraftverk

Det hjälper säkert också att investerarna i Tallinn inte väntas bli rika på sin miljoninvestering. Vinstmarginalerna förväntas bli blygsamma.

Kauts vill inte ta ställning till den kontroversiella vindkraftsparkens vara eller inte vara, trots att han i princip är för all förnybar energi.

Han påminner om att det pågående paradigmskiftet från stora och stabila gammaldags kraftverk till mellanstora vindkraftsparker ännu är på hälft.

Ett dussin ester demonstrerar mot planer på att bygga en vindkraftspark utanför ön Dagö.
Den 16 april samlades ett dussin Dagöbor igen för att demonstrera mot den planerade vindkraftsparken. Ett dussin ester demonstrerar mot planer på att bygga en vindkraftspark utanför ön Dagö. Bild: Helja Kaptein/Hiiu Leht Dagö,vindkraftverk,vind,vindkraft,vindparker

Vindkraften blir i något skede föråldrad

Så småningom kan det hända att till och med större vindkraftsparker kommer att anses vara jätteprojekt från en svunnen tid.

- Övergången blir inte radikal, utan mjuk och det kommer alltid att finns utrymme för åtminstone något större elkraftverk, menar Kauts.

Karta över norra Estland inklusive Dagö
Karta över norra Estland inklusive Dagö Bild: Yle Estland,Tallinn,Dagö,Kärrdal

Att det är just Dagö som har blivit knutpunkten för nästa etapp i Estlands övergång till förnybar energi är inte överraskande.

Öarna längs med Estlands västkust är både soliga och blåsiga, i synnerhet ju längre norrut längs med kusten vi rör oss.

Dagö har lite över 8 000 invånare, vilket räcker för att det ska finnas både en lokal elmarknad och arbetskraft för energibolag som vill etablera sig här.

- Dagö och havet som omger ön har ett unikt värde i Europa och världen, menar Inge Talts från medborgarorganisationen Hiiu Tuul. En stor vindkraftspark är i en helt annan skala än solkraftverket och skulle vara ett stort byggnadsverk med omfattande inverkan på miljön.

Solpaneler på ett lerigt fält på Dagö, Estland
Stenåkern som förvandlades till en solkraftspark. Solpaneler på ett lerigt fält på Dagö, Estland Bild: Yle/Gustaf Antell solenergi,solpaneler,Dagö,vindkraftverk,vindkraft,vindparker

Solkraftverkets effekt är 1 MW, vindkraftsparken planeras ha en effekt på 1 000 MW.

Fladdermöss, flyttfåglar och den positiva energi naturen ger

- Jag tror att EU:s fågeldirektiv och naturdirektiv och överenskommelsen om skydd av fladdermöss kommer att stoppa vindkraftsparken, säger Inge Talts. Tåget har inte ännu gått, vi kan ännu stoppa projektet.

En liten demonstration i centrum av Kärdla mot en planerad vindkraftspark utanför Dagö.
Medborgarorganisationen Hiiu Tuul ordnade en demonstration mot vindkraften i mitten av april. En liten demonstration i centrum av Kärdla mot en planerad vindkraftspark utanför Dagö. Bild: Helja Kaptein/Hiiu Leht Estland,Dagö,vindkraftverk,vind,vindkraft,vindparker,demonstrationer

Vi möts på sjukhuset på Dagö, där hon jobbar som kirurg och just idag som dejourerande läkare.

Jag frågar henne om det verkligen är realistiskt att tro att det går att stoppa ett projekt som kan täcka halva Estlands elbehov "för fladdermössens skull".

Hon skrattar först och det är klart att fladdermössen bara är ett av en lång rad argument mot vindkraftsparken.

I grunden handlar det om att hon ifrågasätter ideologin som säger att ekonomisk tillväxt är viktigare än så kallade enklare värden.

- Flyttfågelflockar har flugit över oss i århundraden. Vi har tittat på den och beundrat dem. De har på lång sikt större betydelse för vårt välmående än vindkraftsparken.

Pengarna styr de politiska vindarna

Trots att proteströrelsen Hiiu Tuul är stor och den under årens lopp har samlat in tusentals underskrifter runt om i Estland mot vindkraftsparken så verkar det som att den för en kamp mot väderkvarnar.

Projektet väntas kosta ungefär 2 miljarder euro och huvudinvesterarna är i Norge. Det estniska bolaget 4 Energia ansvarar för projektet och har alla de rätta kontakterna i Tallinn och på Dagö.

- Här på Dagö har både Hiiu län och Hiiu kommun beslutat att vi ska satsa på förnybar energi i all vår planering, säger Reili Rand, kommundirektör i Hiiu kommun, den kommun som ligger närmast vindkraftsparken.

Det här betyder inte att alla kommuner stöder jätteprojektet, men utan tvekan har 4 Energia politiskt stöd där det gäller också på Dagö.

På Dagö har både länet och vår kommun beslutat att vi ska satsa på förnybar energi i all vår planering.― Reili Rand, kommundirektör i Hiiu kommun

Företaget har till och med gjort sitt PR-arbete så bra på ön att det inte syns nästan alls mer, utan det är lokala politiker som för vindkraftsparkens talan.

- Jag hoppas att de som planerar vindkraftsparken är öppna med sina planer och kommer hit till oss för att berätta exakt vad de vill, säger Inge Talts från proteströrelsen Hiiu Tuul. Men det gör de förstås inte.

Estland nådde de klimatpolitiska målen först i EU

Redan år 2011 blev Estland det första EU-landet som uppfyllde unionens direktiv för andelen av energin som ska komma vara förnybar senast år 2020.

En solpanel ställd i leran
En solpanelställning uppställd i leran. En solpanel ställd i leran Bild: Yle/Gustaf Antell solenergi,solpaneler,Dagö,vind,vindkraft,vindkraftverk