Hoppa till huvudinnehåll

Ådö fiskehamn får pengar och BI-fastigheten i Jakobstad rivs

Ådö fiskehamn i Jakobstad
Ådö fiskehamn i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman ådö fiskehamn

Stadsstyrelsen i Jakobstad vill satsa på Ådö fiskehamn. BI-fastigheten rivs och Jakobstads torgparkering får lite mera pengar.

Stadsstyrelsen i Jakobstad ställer sig positiv till att rusta upp Ådö fiskehamn för 247 000 euro.

Projektet ska förverkligas med lånade pengar men NTM-centralen kommer att stå för maximalt 80 procent av kostnaderna. Stödet betalas ut i efterhand.

BI-fastigheten i Jakobstad står tom och oanvänd sedan många år
BI-fastigheten i Jakobstad står tom och oanvänd sedan många år Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,bi-fastigheten

BI-huset rivs

BI-fastigheten i Jakobstad kan inte användas som stordagis. Huset är byggt på Jakobstads förra avstjälpningsplats och markundersökningar visar att kostnaderna för att byta jordmassor gör att projektet blir alltför dyrt att genomföra.

Nu vill stadsstyrelsen riva fastigheten.

Mera pengar till grottan

Jakobstads Torgparkering beslöt på sin bolagsstämma den 25 april att att aktieägarna tidigarelägger betalningen av det
återstående kapitallånet på 1 miljon euro.

För stadens del innebär det 15 procent, eller 150.000 euro.

Bolagsstämman beslöt att det totala beloppet på det kapitallån som aktieägarna betalar åt bolaget höjs från 4 miljoner euro till 4,45 miljoner euro. Staden Jakobstads andel av den här förhöjningen är 67.500 euro.

Stadsdirektören föreslog att stadsstyrelsen skulle rösta för dessa förslag men Eero Luomala (PRO) ville att stadsdirektörens förslag skulle förkastas. Kari Koskela (SDP) understödde Luomalas förslag.

I omröstningen röstade Jarmo Ittonen (Vf), Kurt Hellstrand (KD) och SFP:arna Mona Vikström, Owe Sjölund, Maria Lunabba, Kenneth Holmgård och Peter Boström för stadsdirektörens förslag.

Eero Luomala och SDP:arna Kari Koskela, Bjarne Kull och Ulla Hellén röstade emot.

- Staden skulle stå för 15 procent men har redan lagt ner närmare en miljon euro i parkeringsgrottan. Det är skattebetalarnas pengar vi plöjer ner och jag har inte ens sett bokslutet, säger Kari Koskela.

Ärendet går vidare till stadsfullmäktige.

ASPEGRENS TRÄDGÅRD, översikt
ASPEGRENS TRÄDGÅRD, översikt Bild: Yle/ Evert Rönnqvist orangeriet

Inget beslut om Aspegrens

På förslag fanns också att staden skulle ta ansvaret för trädgårdsverksamheten vi Aspegrens trädgård. Verksamheten kostar omkring 65 000 euro per år.

Stadsdirektör Kristina Stenman föreslog i sin beredning att staden skulle bevilja ett tilläggsanslag på 50 000 för trädgårdsverksamheten och överta trädgården i juli denna sommar.

Men strax innan mötet drog Stenman bort ärendet. Det ska istället behandlas på nästa möte den 29 maj.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten