Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler betalar tillbaka sitt studielån – men i höst kan det bli andra bullar

betalning, pengar, faktura
betalning, pengar, faktura Bild: Yle/Anssi Leppänen räkningar

Enligt Folkpensionsanstalten kommer samhället i framtiden att stå för allt fler obetalda studielån, trots att notan i fjol var rekordlåg. En orsak är att staten i framtiden garanterar studielån även för studerande som har betalningsanmärkningar.

Mängden försummade studielån som FPA måste stå för var i fjol lägre än någonsin tidigare. Allt som allt betalade FPA bankerna kring 13 miljoner euro i borgensansvar.

Ännu i början av 2000-talet var kostnaderna för obetalda studielån dubbelt större. Då lät ungefär 10 000 personer årligen bli att betala tillbaka sitt studielån. I fjol var motsvarande siffra bara kring 3 000 personer.

I slutet av 90-talet var man orolig över kostnaderna för borgensansvaret. Därför ville man begränsa tagandet av studielån och statens förluster.

Från och med nästa höst kan FPA ändå i allt högre grad igen bli tvungen att stå för fiolerna. Orsaken är studiestödreformen, som träder i kraft. Studiepenningen blir mindre och studerande förväntas i större utsträckning förlita sig på lån. I framtiden garanterar staten dessutom studielån också för studerande som har betalningsanmärkningar. Bostadstillägget slopas och ersätts med det allmänna bostadsbidraget.

Enligt FPA:s förmånschef Ilpo Lahtinen vandrar staten i cirklar då det gäller studiestöd och –lån.

- I slutet av 90-talet var man orolig över kostnaderna för borgensansvaret. Därför ville man begränsa tagandet av studielån och statens förluster. Då införde man också bland annat beaktandet av betalningsanmärkningar, räntan på en procent som betalas bort under studietiden och lånebelopp som lyfts per läsår. Nu har vi antingen slopat eller kommer att slopa allt det, säger Lahtinen.

Lånebeståndet för studielån växer väldigt kraftigt jämfört med övriga lånetyper.

Lahtinen anser att lånegaranti också för dem som har betalningsanmärkningar ökar jämlikheten mellan studerande.

- Om man skött sin ekonomi bra har man varit tvungen att lyfta studielån. Om man på grund av betalningsanmärkningar inte fått statsgaranterat lån har man i värsta och bästa fall fått samma summa som utkomststödet.

Enligt Lahtinen har reformen också risker. I fjol nekades 7 000 studerande statsgaranterat lån på grund av betalningsanmärkningar.

- Visst ökar det riskerna och oundvikligen också kostnaderna för obetalda lån.

Bankerna bestämmer själv

Lari Tuovinen, som är chef för utvecklandet av personkundsverksamheten på Danske Bank, berättar att studielånets popularitet förväntas öka i höst.

- Lånebeståndet för studielån växer väldigt kraftigt jämfört med övriga lånetyper, säger Tuovinen.

Under senaste tider har vi allt oftare blivit kontaktade av studerande som redan lyft studielån men sedan inte lyckats ta hand om pengarna.

Beslutet om beviljandet av studiestöd ligger i sista hand alltid hos banken. På Danske Bank tänker man från och med augusti följa FPA:s riktlinje om att betalningsanmärkningar inte hindrar beviljandet av studielån.

- Bankerna måste vara bra på riskhantering och vi kommer naturligtvis att följa med vilken inverkan det här har på lånebeståndet och dess kvalitet.

"Vi är dåliga på att hantera pengar"

Garanti-Stiftelsen, som hjälper personer med skuld- och betalningssvårigheter, säger att tidtabellerna för återbetalningen av studielån har blivit mer flexibla och lättare att hantera för dem som kämpar med skulder.

Det är i första hand frågan om ett ökande problem med hushållning och ekonomi. Folk kan inte riktigt använda pengar.

Enligt stiftelsens verksamhetsledare Juha Pantzar finns det ändå också en mörkare sida till lätttillgängliga lån.

- Helt under senaste tider har vi allt oftare blivit kontaktade av studerande som redan lyft studielån men sedan inte lyckats ta hand om pengarna. Sedan har man inte pengar att leva på, trots att man lyft lån, säger Pantzar.

Hur kommer kommande generationer att förhålla sig till pengar som är allt mer abstrakta?

Pantzar anser att vi borde bli bättre på att hantera pengar.

- Jag tror det i första hand är frågan om ett ökande problem med hushållning och ekonomi. Folk kan inte riktigt använda pengar. Det är en utmaning för hela nationen, hur kommer kommande generationer att förhålla sig till pengar som är allt mer abstrakta?

Vad reformen innebär för statens ekonomi klarnar först om flera år.

- När det gäller lånefrågor så dröjer det alltid tre, fyra eller fem år innan man vet hur förnyelser inverkar, konstaterar Pantzar.

Ursprunglig text: Emmakaisa Jokiniemi / Yle uutiset

Läs mera:

Studiestödet ändras, men få vet hur

Nästa höst träder den nya studiestödsreformen i kraft, men få studerande vet något om de konkreta förändringarna.

Läs också