Hoppa till huvudinnehåll

Karleby tog beslut om sparpaket på nästan 8 miljoner

Karleby stad.
Karleby stad. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Karleby

På måndagen tog stadsfullmäktige i Karleby beslut om hur man ska spara 8 miljoner euro ännu i år. Vården förslås spara allra mest, 4,8 miljoner, skolan knappa 762 000 euro och dagvården drygt 626 000 euro. Att skida på konstsnö blir avgiftsbelagt och matlagningen kan centraliseras.

Det blev ett tufft sista möte som avslutade mandatperioden för stadsfullmäktige i Karleby.

Den akuta ekonomiska krisen har lett till att man rivit upp årets budget.

Sparkravet ännu i år är nästan 8 miljoner varav vårdsamkommunen Soite står för 4,8 miljoner euro.

Lägre förhandsfakturor

Det var höga förhandsfakturor från Soite i början av året som fick stadens ledning att trycka på panikknappen.

Fullmäktigeledamot Marlén Timonen (SFP) vädjade under måndagens möte till Soites styrelse- och fullmäktigeledamöter att de skulle förmå samkommunen att inte ta ut för höga summor i förskott.

Sparpaketet godkändes

Sparpaketet på 8 miljoner godkändes med några få undantag. Skola och dagvård får dra åt svångremmen ordentligt och servicen till invånarna bantas.

Tillsammans ska de olika sektorerna spara totalt 3,5 miljoner.

Villa skola i Karleby.
Villa skola i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist villa skola

Skolan sparar stora summor

Totalt hade grundskolan ett sparkrav på 869 920 medan nämdens förslag till inbesparingar stannade på 761 900 euro.

Fullmäktige har tidigare beslutat att inte minska timresursen i skolan.
Den grundläggande utbildningen slipper därför att spara mellanskillnaden på 108 020 euro.

Den här summan fördelas istället jämt över samtliga sektorer.

Personalkonstnaderna ska bantas rejält vilket betyder färre vikarier och assistenter och större undervisningsgrupper.

Den interna servicen ska bantas med 260 000 euro och planer finns på att centralisera kosthållet så att tillredningsköken i bland annat skolor och daghem dras in.

Inköpen minskas och skjuts på och kostnaderna för ett tionde skolår för dem som behöver bättra på sina avgångbetyg minskas med knappa 50 000 euro.

Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist vittsar skola

Gymnasierna ska spara 119 040 euro vilket innebär sämre kursutbud och invandrare får sämre förutsättningar till gymnasiestudier då LUVA-projektet dras in. Kostnader för mat, städning och fastighetsskötseln ska också krympa.

Eleverna spelar spel medan lärarna diskuterar med stadsdirektören.
Eleverna spelar spel medan lärarna diskuterar med stadsdirektören. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén vittsar skola,Karleby

Dagvården bantar rejält

Småbarnspedagogiken ska spara 626 280 euro. Gruppfamiljedaghemmet Bamsebo läggs ner och servicenätverket ska förändras. Hyror, mat, städning och it ska spara nästan 130 000 euro och skjutsar minskas med 30 000 euro.

Personalkostnaderna ska ner med totalt 301 500 euro inom dagvården.

Kultur och bibliotek

Kulturen förslås spara 65 000 euro. Konservatoriet får 10 000 euro mindre, teaterns understöd minskas med 16 000 euro och understödet till orkestern bantas med 19 000 euro.

Det innebär bland annat färre konserter och evenemang och möjlighet till gästpersonal.

Biblioteket förslås spara 60 000. Personalutgifterna föreslås minskas med nästan 43 000 vilket innebär färre vikarier och sämre service. Dessutom blir det färre inköp och fjärrlån.

K.H. Renlunds museum i Karleby.
K.H. Renlunds museum i Karleby. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén k.h. renlunds museum

Museitjänsterna bantas med 20 000 vilket innebär att utställningar inhiberas.

Ungdomsverksamheten drabbas

Köpta rehabiliteringstjänster till ungdomar ska minskas med 20 000 och ledarresurserna på Vinge bantas. Arbetsträning för unga får också mindre resurser.

Unga får träna gratis

Stödet för gratis träningsturer för barn under 18 år föreslogs bli indragna och all användning av idrottslokaler skulle bli avgiftsbelagd.

Här stod ändå SDP på bromsen och fick det övriga fullmäktige med sig. Träning för barn och unga under 18 år kommer även i fortsättningen att vara gratis.

Kameraövervakningen i Storby idrottshall dras in och konstgräsplanen ska inte längre uppvärmas under vintermånaderna.
Den som vill skida på konstsnö blir i framtiden tvungen att betala 30 euro per säsong.

Högre arrende och skogsförsäljning

Staden ska sälja skog till ett värde av 200 000 euro och inkomsterna från arrende ska höjas med 50 000 euro.

Skötseln av parker skötsel bantas med nästan 18 000 euro.

Man höjer resultatförväntningarna för Karleby Vatten med 450 000 euro och staden ska också spara in 865 000 euro på investeringarna.

Artikeln uppdaterad den 15.5 kl. 22.54 med beslut från fullmäktigemötet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten