Hoppa till huvudinnehåll

Planen för Rosenkvarteret behandlas på nytt

Det nya höghuset vid Skolgatan i Åbo
Politikerna är oense om ett högt hus i Rosenkvarteret passar in i stadsbilden. Det nya höghuset vid Skolgatan i Åbo Bild: Arkitektbyrå Jarmo Saarinen Oy Åbo,skolgatan i åbo

Den omtvistade planen för Rosenkvartetet behandlas på nytt i Åbo stadsfullmäktige ikväll och förväntas skapa mycket diskussion.

Bland annat möjliggör planändringen att två nya höghus byggs i kvarteret och att två daghem, svenskspråkiga Skolgatans daghem och finskspråkiga Koulukadun päiväkoti, tvingas flytta.

Tvisten handlar främst om att planändringen tillåter ett höghus med 8 våningar och ytterligare ett höghus med 8-16 våningar på tomten.

Många ledamöter anser att ett 16 våningar högt hus inte passar in i omgivningen och att stadsbilden påverkas negativt.

Dessutom finns det en oro för hur det ska gå med daghemmen i kvarteret.

Enligt stadens förslag ska de två daghemmen på tomten ges nya utrymmen innan man går vidare med byggprojekten.

Ett underjordiskt parkeringshus planeras också under Rosenkvarteret

Senast planen diskuterades i fullmäktige bordlades planerna efter flera omröstningar.

Läs också