Hoppa till huvudinnehåll

Yles styrelse: De ansvariga redaktörerna har vårt förtroende

Tevetornet i Böle
Tevetornet i Böle Bild: Yle/ Viktor Granö böle

Det journalistiska ledarskapet ska bli bättre, lovar Yles styrelse, med anledning av professor Olli Mäenpääs rapport om Yles oberoende. Styrelsen ålägger verkställande direktören att med kort varsel bereda ett förslag på korrigerande åtgärder.

De ska svara på bristerna som framkommit i utredningen.

I sin rapport konstaterar Mäenpää bland annat att de kvalitetskrav som ställs på journalistiskt ledarskap inte har identifierats till fullo.

Läs mer om rapporten här.

- Mäenpääs rapport ger ansvariga redaktörerna många uppslag att förbättra den journalistiska kvaliteten. Det är bra, säger Ismo Silvo som är talesperson för Yles ansvariga redaktörer.

- Samhället och Yles omvärld förändras ständigt, nya situationer uppstår, fel förekommer, både våra och andras. Vi identifierar dem och förbättrar vår praxis.

Styrelsen är nöjd och har förtroende för Yles ansvariga redaktörer

Yles styrelse säger sig vara nöjd med att utredningen visar att oberoendet, det journalistiska ansvaret och beslutsfattandet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

De ansvariga redaktörerna konstateras ha styrelsens förtroende.

- Vi konstaterade att Yles linje - det vill säga den faktabaserade journalistiken - är bra och att den fortsätter också framöver, säger Thomas Wilhelmsson, ordförande för Yles styrelse.

- Vi litar på att Yles samtliga ansvariga redaktörer kan vidmakthålla den här linjen.

Enligt Wilhelmsson har Atte Jääskeläinen, ansvarig chefredaktör för aktualitets- och nyhetsverksamheten, styrelsens förtroende.

- Så vitt jag förstår har Jääskeläinen strävat efter att leda en faktabaserad journalistik.

Vd skall komma med korrigerande åtgärder

Men det finns brister i redaktionernas ledarskap, enligt rapporten.

Därför ålägger styrelsen verkställande direktören att med kort varsel komma med förslag till korrigerande åtgärder.

- Yles styrelse räknar med att vd Lauri Kivinen presenterar sitt förslag inom några veckor

- Kort varsel betyder några veckor, på sin höjd en månad. Vi kommer säkert vidare före sommaren, säger Wilhelmsson.

Artikeln uppdaterad kl. 14.55 med Wilhelmssons kommentarer