Hoppa till huvudinnehåll

Fördomsfria framtidsvisioner för Borgås stadskärna

Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Borgå torg ur fågelperspektiv.
Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Borgå torg ur fågelperspektiv. Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Borgå torg ur fågelperspektiv. Bild: Uusi kaupunki. uusi kaupunki

Gågata över Mannerheimgatan, museum i Citymarketfastigheten och en saluhall på torget. Arkitektkollektivet Uusi Kaupunki har lyssnat till Borgåborna och målat upp en attraktiv stadskärna.

- Vi är mycket nöjda med planerna. Det ser verkligen bra ut, säger stadsplaneringschef Eero Löytönen om idéerna som kollektivet presenterat.

De fem unga arkitektbyråer från Uusi kaupunki-kollektivet som ritat upp planerna har sett på staden med nya, fördomsfria ögon.

De har inte behövt ta i beaktande vem som äger vilken fastighet eller vad detaljplanen säger om olika tomter.

Det viktigaste har varit att tänka innovativt.

- De har utgått från vad det finns för möjligheter, inte vad det finns för problem. Det är en bra grund för fortsatta diskussioner, säger biträdande stadsdirektören Fredrik von Schoultz.

Uusi kaupunki-kollektiviets presenterar sina visioner.
Niilo Ikonen presenterar sin vision om en grön korridor mellan Borgås parker. Uusi kaupunki-kollektiviets presenterar sina visioner. Bild: Yle / Hanna Othman niilo ikonen

På tisdag kväll presenterades planerna på ett för allmänheten öppet möte. Också de närvarande prisade de fräscha idéerna och tackade arkitekterna för det gjorda jobbet.

- Fint att ni vill ge stadsparken mera liv. Många kunder säger att de har svårt att hitta min butik på Lundagatan, men om det rör sig mera folk i parken så hittar de säkert bättre min affär också, säger en företagare som kommit på mötet.

Hon gillar också planerna för torget och tanken på att turistinformationen skulle flytta in på stadshuset bakgård.

En man applåderar också förslagen på gågator. Han säger att man i Borgå sällan vågar inskränka på bilisternas rättigheter fast han tycker det skulle behövas för att få folk att röra sig mera i centrum.

Krämaretorget och Nimbuskvarteret

Studio Puisto hade fått i uppgift att fundera hur man ska få turisterna att korsa Mannerheimgatan in till ”nya centrum”. Deras lösning är att placera något som lockar dem över vägen i Citymarketfastigheten.

- Jag har hört att Borgå har många konstskatter och historiska föremål, men ingenstans att visa upp dem. Ett museum skulle locka turisterna att fortsätta över den livligt trafikerade vägen, säger Julius Kekoni.

Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Krämaretorget och Nimbuskvarteret.
Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Krämaretorget och Nimbuskvarteret. Bild: Uusi kaupunki. uusi kaupunki

Han skulle också förvandla hela Krämaretorget till en gågata som sträcker sig över Mannerheimgatan. Bilarna kunde fortfarande köra på gatan, men måste se upp för fotgängarna.

På bottenplan skulle det fortfarande finnas affärslokaler och på taket skulle han placera lite grönska.

Kvarteret med stadsparken

Niilo Ikonen från Avarrus vill skapa en grön korridor genom staden som förbinder stadsparken med Runebergsparken och August Eklöfs park.

Uusi kaupunki-kollektivt bad Borgåborna berätta sina åsikter och förslag om centrumkvarteren och har gjort sina visioner med de tankar som grund.

- Många sade att stadsparken känns som OP-husets bakgård, ful och bortglömd. Fastigheten som Hotell Seurahovi finns i ansågs vara ful.

Uusi kaupunki-kollektiviets vision för stadsparken.
Uusi kaupunki-kollektiviets vision för stadsparken. Bild: Uusi kaupunki. uusi kaupunki

Ikonen har därför i sina planer förminskat hotellets yta på marknivå, men i stället gett det flera våningar. På det viset har han lyckats skapa en bredare gågata som bjuder fotgängaren in i parken.

I parken har han ritat in en paviljong som man kan ordna evenemang i, och ett kafé närmare lekplatsen. Parken kunde få fler konstverk och bli ett ställe dit man vill gå på picknick med familjen.

Stadshuskvarteret

Kvarteret ”bakom” stadshuset har redan i flera omgångar diskuterats, men ingenting har hänt.

Aleksi Rastas från planeringsbyrån MUUAN tycker att området borde vara öppet för alla Borgåbor.

Han skulle stänga av Stadshusgatan framför stadshuset och låta torget fortsätta som en öppen skvär runt huset. På baksidan av stadshuset skulle han bygga ett hus i vitt med en öppen bottenplan dit alla Borgåbor är välkomna.

Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Stadshuset.
Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Stadshuset. Bild: Uusi kaupunki. uusi kaupunki

- På bottenplan finns kaféer, turistinformation, lokaler för startupföretag som funderar på att etablera sig i Borgå och först vill kolla om det lönar sig på mindre skala. Sedan ska det absolut finnas ett offentligt vardagsrum dit alla är välkomna utan att man behöver betala eller köpa något, säger Rastas.

På andra våningen finns tjänstemännens arbetsrum.

Torget

Arkitekt Sofia de Vocht tycker att det är viktigt att ha en öppen axel på torget. Dels så att man kan gå rakt från Runebergsparken till stadsparken och så att man kan gå rakt över från Stadshuset till köpcentret Lundi.

Därför skulle hon riva den nuvarande busstationen och placera bussarna i hörnet av Lundagatan och Fredsgatan.

Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Borgå torg.
Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Borgå torg. Bild: Uusi kaupunki. uusi kaupunki

I hörnet av Lundagatan och Biskopsgatan föreslår hon en saluhall som är öppen året om ock gärna också senare på kvällarna. Ett allaktivitetsutrymme som vem som helst kan hyra är också inritat på hennes förslag.

Torghelheten skulle bindas samman med en luftig konstruktion som skyddar från sol och regn. Under taket kunde det finnas pingisbord eller en pétanqueplan.

Torgförsäljarna är också i fortsättningen välkomna att slå upp sina stånd på torget.

Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Borgå torg.
Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Borgå torg. Bild: Uusi kaupunki. uusi kaupunki

Lundikvarteret och Elantotomten

På Elantotomten föreslår finsk-norska Kaleidoscope att man bygger ett grönt kvarter med gemenskapsanda. Kvarteret ska vara öppet så att man kan gå från Fredsgatan till Brunnsgatan.

På de första två-tre våningarna ut mot gatorna finns affärslokaler, men över om dem finns lägenheter som alla har sin egen trädgård. I kvarteret finns också en stadsodling och varför inte en vinterträdgård.

Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Lundi- och Elantotomterna.
Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Lundi- och Elantotomterna. Bild: Uusi kaupunki. uusi kaupunki

Huset i hörnet av Lundagatan och Biskopsgatan skulle arkitekterna riva ner och istället bygga upp ett handelskvarter för kulinarister. Köpcentret Lundis fasad ut mot torget skulle likställas med det nya husets.

Nya vindar

Till nästa blir det för tjänstemännen med stadsplaneringschef Eero Löytönen i spetsen att börja diskussioner med fastighetsägarna för att se vad som faktiskt är möjligt att förverkliga.

Planerna är endast visioner, men de företagare som var på plats på mötet verkade uppriktigt förtjusta vid många av förslagen.

- Jag tror inte att det här kommer att förverkligas exakt så här, utan den fortsatta planeringen kommer att ge det sin egen prägel, säger biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz.

Det är Borgå stad som beställt planerna av arkitektkollektivet Uusi Kaupunki.

Uusi kaupunki-kollektivets webbsida kan man bekanta sig närmare med planerna.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland