Hoppa till huvudinnehåll

Freja Rudels får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Freja Rudels
Freja Rudels Bild: Yle/Marit Lindqvist freja rudels

Filosofie doktor Freja Rudels har tilldelats statsrådet Mauritz Hallbergs pris för årets bästa vetenskapliga verk på svenska. Priset delas ut av Svenska litteratursällskapet i Finland. Prissumman är 20 000 euro.

I sin doktorsavhandling I berättandets makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist analyserar Rudels P. O. Enquists romaner Nedstörtad ängel, Livläkarens besök och Boken om Blanche och Marie med utgångspunkt i posthumanistisk och nymaterialistisk feministisk teori.

Prisnämnden konstaterar i sitt beslut att Freja Rudels avhandling ger prov på analytiskt skarpsinne, klarhet i framställningen och teoretiskt djup, och att Rudels skickligt frilägger den mycket komplexa relationen mellan roman och människa.

Freja Rudels forskar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi, och har varit intresserad av den svenske författaren P.O. Enquists romaner redan under en längre tid.

- Ända sedan jag läste Enquists essä Målet mot fröken Julie på introduktionskursen i litteraturvetenskap har jag förundrats över hans sätt att skriva, säger Rudels i litteratursällskapets pressmeddelande.

Litteratursällskapet har årligen delat ut priset sedan 1920. Det ges till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning.

Källa: FNB

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland