Hoppa till huvudinnehåll

Vasaborna väljer ekar för att fira Finland 100 år

Eklöv mot klarblå himmel
Eklöv mot klarblå himmel Bild: Jeannette Lintula/yle höstlöv

Vasa firar Finland 100 år genom att plantera 100 ädelträd. Vasaborna har själva fått vara med och bestämma om vilka träd som ska planteras. Eken är det träd som de flesta önskar.

För att fira landets jubileumsår donerar Vasa stads kommunteknik 100 ädelträd. Träden ska planteras på stadens park- och grönområden.

Stadsborna har fått komma med önskemål om vilka träd som ska planteras och var de ska planteras på webbplatsen.

Kommuntekniken fick in över 100 önskemål säger grönområdeshortonom Leila Roininen.

Ädelträd i parkerna och längs stränderna

Eken var det allra populäraste trädet, men stadsborna önskade också prydnadsäppelträd, ädelgranar och lönnar. Stadsborna vill att träden ska planteras i parker runt om i staden och längs stränderna.

Det kom också önskemål om att ersätta de sjuka popplarna vid Metviken som fälldes i mars. Man vill också ha ädelträd planterade i centrala Lillkyro.

- Jag är mycket nöjd över att vi fick in så många önskemål om träd, säger Roininen som just nu håller på att gå igenom den respons kommuntekniken fått.

Grönområdesenheten kommer att plantera träden under år 2017, en del på våren och en del på hösten.

En karta över de planterade träden kommer så småningom att finnas på stadens webbplats.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten