Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad kämpar för bioetanolfabrik

UPM, pappersfabriken, i Jakobstad
UPM i Jakobstad. UPM, pappersfabriken, i Jakobstad Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,UPM,massa- och pappersindustri,pappersfabrik

I fjol presenterade ST1 planer på en bioetanolfabrik i Jakobstad. Investeringen går lös på 140 miljoner euro och ger många jobb. Men två andra orter konkurrerar om fabriken.

I Jakobstad finns allt fabriken behöver, säger direktör Patrick Pitkänen på ST1. Det finns råvara, ett lämpligt industriområde, bra infrastruktur och den service fabriken behöver.

Därmed inte sagt att Jakobstad får investeringen på 140 miljoner euro.

I Kajana håller en mindre etanolfabrik på att bli färdig. Ett alternativ är att bygga den nya fabriken där. I Norge finns ett tredje alternativ, säger Pitkänen, men utan att nämna var.

- Orterna är ganska likvärdiga och har sina fördelar och nackdelar.

I december avgör ST1 var man investerar och sommaren 2018 tas själva investeringsbeslutet. Det är mycket som måste planeras, säger Pitkänen. 2020 ska fabriken vara i produktion.

Råvaran är sågspån och återvunnet träavfall. Årsproduktionen blir 50 miljoner liter bioetanol. Det skulle öka den inhemska produktionen betydligt. I dag importeras bioetanol till största delen.

- Vi blir mera självförsörjande och miljövänliga, säger Pitkänen.

Många jobb på spel

Staden Jakobstad har regelbundna kontakter med ST1, säger stadsdirektör Kristina Stenman. Staden lockas förstås av nya arbetsplatser.

I planerings- och byggnadsskedet ger satsningen 500 årsverken, varav 350 är inhemsk arbetskraft. I produktion ger fabriken 25 jobb i skiftarbete och indirekt 70 jobb i logistik och underhåll.

Det är länge sedan man såg en investering i den här klassen i Jakobstad. Nytta drar också Alholmens Kraft som haft det kämpigt med låga elpriser.

Biprodukterna från etanolframställning kan utnyttjas i energiproduktionen och kanske helt tränga undan användningen av stenkol.

Stadsdirektör Kristina Stenman
Kristina Stenman. Stadsdirektör Kristina Stenman Bild: YLE/Patrik Enlund Kristina Stenman,Jakobstad

Närmare planer i sommar

I Kajana blev miljökonsekvensutredningen klar för ett halvt år sedan. I Jakobstad presenteras utredningen den 15 juni och en ungefär likadan tidtabell råder i Norge.

Jakobstads fördel är en jättebra logistikhelhet, säger stadsdirektör Kristina Stenman. En nymuddrad farled, elektrifierad järnväg ut till hamnen och nya hamnvägen gör långtradartrafiken smidig.

Lägg till konkurrenskraftiga bostadspriser och nya byggplanerade områden.

- Fördelarna i Jakobstad är många, slår Stenman fast.

På tal om subventioner av staden är Stenman tveksam, men säger ändå att när det gäller fastigheter har det hänt att staden gått in som delägare. Det gäller till exempel hallar åt Nautor och Baltic Yachts.

- Men när det gäller bioetanolfabriken är det stora företag bakom och de har resurser och egna krafter.

Bakom satsningen på etanolfabriken står förutom ST1 också SOK och tillsammans har de ett sambolag North European Bio Tech, förkortat NEB.

ST1 har som mål att bygga ett nätverk av bioetanolfabriker som ska producera 300 miljoner liter per år på 2020-talet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten