Hoppa till huvudinnehåll

Jäntti hoppas på bättre arbetsro i Stockholm

Markus Jäntti
Markus Jäntti Markus Jäntti Bild: Yle Markus Jäntti,forskare

Resursbrist, osäkerhet och en negativt inställd regering. Det är några skäl till att professor Markus Jäntti återvänder till Stockholm efter bara två år vid Helsingfors universitet.

Sättet att meddela det på Twitter kunde ha varit mer diplomatiskt, medger Jäntti.

När Markus Jäntti för två år sedan tog emot tjänsten som professor vid Helsingfors universitet och statens ekonomiska forskningscentral inleddes omfattande nedskärningar på universitetsfältet. En femtedel av universitetets administrativa personal förlorade sina jobb.

- Att börja i en sån situation där allt blandas om var ganska svårt, säger Jäntti. Och det skulle fortsätta.

Det underresurserade ämnet nationalekonomi vid tre högskolor i Helsingfors har varit samlat i en byggnad, men kommer nu att splittras. Det är det som är orsaken till uppsägningen.

Resursbrist och osäkerhet

Verksamhetsförutsättningarna skulle gynnas av stabilitet men drabbas i stället av både resursbrist och en betydande osäkerhet.

- Den osäkerheten finns inte vid Stockholms universitet statsvetenskapliga fakultet, säger Markus Jäntti.

Eftersom hans tjänstledighet höll på att ta slut var det enkelt att fatta beslutet, återvända till Stockholm och sluta efter bara två år i Helsingfors.

Det är skillnad på klimatet i Finland och Sverige. I Stockholm gör ledningen sitt bästa för att ge resurser och känsla av säkerhet och arbetsro.

Markus Jäntti hade jobbat i Stockholms universitet i sex år då han fick jobbet i Helsingfors. Han har en bakgrund också vid Åbo Akademi.

Beskedet till Stockholm måste ges om uppsägning eller återkomst nu på sommaren. Jäntti hade redan i all tysthet fattat beslut om att återgå till sin tjänst. I stridens hetta – när Jäntti blev anklagad för att vara förblindad av ideologi – slank beskedet ur honom i en tweet:

-Vi hade ett ovanligt intensivt meningsutbyte på ett seminarium i måndags. Jag blev så pass echaufferad att det slank ur mig. Det var kanske inte det mest mogna sättet att närma mig problemet, men så kan det gå, medger Jäntti efteråt.

"Samhällsvetenskap inte ideologi"

Markus Jänttis koppling till Vänsterförbundet är allmänt känd, men professionellt har det inte varit något problem, säger han.

-Mina kolleger känner till var jag står politiskt. Jag försöker vara ganska tydlig med det, säger Markus Jäntti.

-Jag har inte upplevt att det betraktas som en belastning. Men det händer i kontakter till andra typer av samhällspåverkare att folk ser det här som en större belastning.

Konversationer i sociala medier kan däremot snabbt bli osakliga, enligt Jäntti.

I måndagens debatt var det en person som inte förstod skillnaden mellan statsvetenskaplig teori och ideologi, som beskyllde honom för ideologi. Men det hör inte till vanligheterna. Och i förhållande till jobbet på Statens ekonomiska forskningscentral har det varit fullständigt oproblematiskt, trots att centralen kan kopplas till den borgerliga regeringen.

-Ibland måste man formulera sig mer diplomatiskt än jag gjorde i måndag, och förklara att det nog är samhällsvetenskaplig forskning man förmedlar, och inte sina politiska åsikter, säger Jäntti.

Nedskärningar tär på verksamheten

Nu ansluter sig professor Markus Jäntti till en förhållandevis stor skara forskare som flyttar utomlands. De ser det som knepigt att jobba i en organisation där den huvudsakliga målsättningen verkar vara att spara och hantera nedskärningar. Allt detta tär på den egentliga verksamheten, att undervisa och forska, inte syssla med administrativa reformer.

-Det finns betydande risker för att hjärnor flyr, konstaterar professor Markus Jäntti, som återvänder till sin tjänst i Stockholm, men fortsätter bo i Finland.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes