Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa huvudbibliotek kan få flytta till baracker

Lovisa huvudbibliotek inifrån, bokhyllor i massor
Under våren har man dammsugit tusentals böcker i biblioteket, men det räcker inte. Lovisa huvudbibliotek inifrån, bokhyllor i massor Bild: Yle/Carmela Walder bibliotek,böcker,societetshuset i lovisa

En arkitekt har nu kommit med två alternativ för att råda bot på den dåliga inneluften i Lovisa huvudbibliotek. Ett av alternativen erbjuder plåster på såren, medan det andra betyder en flytt ut i baracker.

Lovisa huvudbibliotek kan få flytta ut i baracker medan Societetshuset genomgår en omfattande renovering. Det här är ett av två alternativ som presenterades för Lovisaborna på tisdagen.

Det första alternativet är mer av ett plåster på såren som inte skulle ge några bestående lösningar på inneluftsproblemen. Enligt alternativet skulle biblioteket kunna vara kvar i Societetshuset under renoveringen.

Arkitekt Pekka Saatsi som har utarbetat alternativen rekommenderar alternativ två, som i praktiken innebär en mer omfattande renovering.

Det skulle erbjuda mer långsiktiga lösningar, men kräver också att biblioteket flyttar ut i baracker medan renoveringen pågår.

Thomas Grönholm, Lovisa stad.
Arkivbild av Thomas Grönholm. Thomas Grönholm, Lovisa stad. Bild: Yle / Hanna Othman thomas grönholm

– Det behöver inte heller vara antingen det ena alternativet eller det andra, utan det kan vara något där emellan, säger bildningsdirektör Thomas Grönholm vid Lovisa stad.

Grönholm säger att han själv lutar mer mot alternativ två, utgående från både personalens och de sakkunnigas åsikter.

Alternativ två är troligtvis ekonomiskt dyrare. Men Grönholm säger att det ännu inte finns några kostnadskalkyler för de två alternativen eller något däremellan. Tanken är att tjänstemännen ska göra kalkylerna klara till hösten då budgeten slås fast.

Vilket av alternativen skulle personalen föredra?

– Om vi lyssnar på personalen och det som uttrycktes på infomötet så önskar ju personalen att de skulle få helt nya lokaler, säger Thomas Grönholm.

Är nya lokaler fortfarande ett alternativ?

– Vi har säkert inte uteslutit det alternativet. I och med att vi får de ekonomiska kalkylerna till hösten betyder det att frågan tas upp till politisk behandling. Jag har nog för mig att våra politiker vill ha lupp på ett eventuellt nybygge också.

Grönholm kan ändå i det här skedet inte säga om ett nybygge skulle gå på 1 700 kvadratmeter som det nuvarande biblioteket, eller om det blir något annat.

Lovisa huvudbibliotek utifrån
Lovisa huvudbibliotek finns i det gamla Societetshuset från 1860-talet. Lovisa huvudbibliotek utifrån Bild: Yle/Carmela Walder bibliotek,societetshuset i lovisa

Då Yle Östnyland talade med ordförande Mikael Forstén vid Lovisa Tors innebandysektion om inneluftsproblemen i idrottshallen kastade han fram en tanke om ett allaktivitetshus med både idrottshall och bibliotek.

Vad tycker du om det förslaget, Thomas Grönholm?

– Jo, man kan ju bygga vad som helst om man har pengar, säger han och skrattar. Visserligen är det säkert möjligt att koppla ihop två sådana här byggen.

Grönholm berättar att gamla Lovisa planerade en allaktivitetssimhall. När idrottshallen diskuterades var det någon som frågade om planerna finns kvar.

Svaret var att de nog finns kvar, men att de knappast är aktuella.

– Då vi diskuterade idrottshallens nybygge på måndagen konstaterade vi att planeringen och genomförandet tar minst fem år. Så det är inte någonting som händer nästa vecka eller nästa år.

Grönholm säger att nybyggen alltid tar tid. Samtidigt planerar Lovisa stad två nya skolbyggen.

– Det blir frågan om ganska många miljoner euro i slutändan.

Läs mera:

Lovisa huvudbiblioteks framtid okänd, men huset måste renoveras

Lovisa har en skyldighet att iståndsätta det skyddade Societetshuset där stadens huvudbibliotek finns. Allt fler anställda är skeptiskt inställda till att fortsätta jobba i huset.