Hoppa till huvudinnehåll

Magert mögelmöte i S:t Karins

Publik med barnvagn i förgrunden.
Problemen med inneluften i S:t Karins svenska skola och Hovirinnan koulu bekymrar föräldrar och personal, men experterna vill tona ner oron. Publik med barnvagn i förgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell s:t karins svenska skola

Cirka hundra personer deltog i mötet som S:t Karins stad ordnade om Hovirinta fastigheten på tisdag kväll. Både elever och personal lider av symtom som kan bero på dålig inneluft, men experterna förstår inte varför.

Mötet pågick i över två timmar och hörde en rad olika experter, men något nytt kom egentligen inte fram.

S:t Karins svenska förskola
S:t Karins svenska förskola Bild: Yle/Monica Forssell s:t karins svenska förskola

Att det år 2014 utfördes en omfattande konditionsgranskning som bland annat visade att det finns fukt- och mögelskador i byggnaden är känt sedan tidigare. Likaså vet personal och föräldrar att det utförts åtskilliga renoveringar i fastigheten under de senaste åren.

Men den fråga man fortfarande inte har svar på är ändå varför både personal och elever lider av hosta, huvudvärk, astma, trötthet och andra symtom som förknippas med dålig inneluft, trots att byggnaden renoverats så mycket.

Tillfälliga utrymmen har utlovats - men får alla flytta?

S:t Karins stadsstyrelse har nyligen fattat beslut om att tillfälliga utrymmen, för åtminstone en del av skolans elever och personal, ska ordnas från och med i höst.

Eva Halenius, Pia Sidbäck och Isabella Lundberg hade på tisdag velat höra att S:t Karins stad lovar ordna nya utrymmen åt alla barn i Hovirinta och S:t Karins svenska skola.

Istället för långa utläggningar om ytterligare undersökningar och renoveringar hade mammorna velat ha svar på konkreta frågor, som till exempel vad man som förälder ska göra ifall ens barn får symtom av att vistas i Hovirinta skolfastighet.

- Det stampar bara på stället. Det ska bara göras mera undersökningar och mera renoveringar men det går inte framåt och hjälper inte, säger Sidbäck vars pojke fått akuta astmatiska besvär då han vistats i förskolan.

Pojken är nu hemma på eftermiddagarna eftersom han inte klarar av att vara i byggnaden. Hemma mår han mycket bättre.

Halenius har tre barn: ett i förskolan, ett i årskurs två och ett i årskurs fem i S:t Karins svenska skola. Alla har enligt henne symtom som tyder på dålig inneluft.

- Jag tycker inte att den här kvällen gav något, säger hon besviket.

Kvinna med glasögon.
Anna Sell. Kvinna med glasögon. Bild: Yle/Monica Forssell anna sell

Anna Sell, ordförande för Hem och skola i S:t Karins tyckte ändå att mötet var bra.

- Föräldrar och tjänstemän fick så att säga sitta vid samma bord. Tjänstemännen fick föra fram sina synpunkter och föräldrarna sina. Diskussionen kunde ändå ha fortsatt mycket längre, konstaterar Sell som också vill ha besked om de tillfälliga utrymmen som utlovats.

- Det vi ännu väntar på är ett klart svar på om de alternativa utrymmena gäller för alla i hela huset eller bara en del. Det är vi inte beredda att acceptera. En dellösning är inte okej.

Flera personer som sitter på rad i en panel.
Mötet hörde anföranden av S:t Karins tekniska disponent Mikko Salospohja, Jouni Vuohijoki från RTC Vahanen , Johanna Mäkinen från Miljöhälsovården, företagsläkare Kenneth Söderlund, barnläkare Elisa Paavilainen och ordförande för Hem och skola i S:t Karins, Anna Sell. Några politiker, bland annat fullmäktigeordförande Jere Järvinen och styrelseordförande Merja Kantalainen deltog också i mötet. Flera personer som sitter på rad i en panel. Bild: Yle/Monica Forssell Paneldeltagare,s:t karins svenska skola

”Fastigheten behöver inte rivas”

RTC Vahanen är det företag som undersökt Hovirinta fastigheten, föreslagit åtgärder och i en del fall undersökt att åtgärderna utförts på rätt sätt.

Enligt Jouni Vuohijoki, som är expert för friska byggnader vid Vahanen, visar en färsk så kallad mycometer-undersökning att det inte förekommer mögel i inomhusluften i skolan. Vidare anser Vuohijoki att fastigheten inte är i ett sådant skick att den bör rivas. Han är inte heller övertygad om att de symtom som personal och elever uppvisar i fastigheten har ett samband med skadliga mikrober i huset.

Skolbyggand utifrån.
Hovirinta skolfastighet är byggd på 1980-talet. Skolbyggand utifrån. Bild: Yle/Monica Forssell hovirinta skola

Vahanen kommer nu att utföra ytterligare undersökningar i Hovirinta.

Tätningar som gjorts ska kontrolleras, strålningshalter ska mätas, fukthalter ska mätas både på ytor och inne i konstruktionerna som delvis kommer att öppnas. Skillnader i lufttryck i olika delar av huset kommer också att undersökas och man kommer att försöka fotografera hela täckdikningen.

Täckdikningen har försökt komma åt också tidigare men då visade sig täckdikningen delvis vara så stockad att man inte kom åt att filma den.

Staden får kritik för bristfällig information

Mikko Salospohja, från S:t Karins stads tekniska avdelning, fick svara på många frågor under kvällen.

Bland annat undrade publiken varför staden informerade så knapphändigt om den stora kartläggning av fastighetens skick som gjordes 2014. Man undrade också varför staden inte berättat för föräldrar och personal vilka symtom fukt- och mögelskador i fastigheten kan ge upphov till.

- Politikerna kritiserar oss föräldrar för att vi inte har vänt oss till skolhälsovården då våra barn varit sjuka, men hur skulle föräldrarna ha kunnat veta att symtomen kan bero på inneluften? undrade Jånna Koivula.

I sitt svar lät Salospohja förstå att undersökningen blev klar just före sommarlovet 2014 och att man hoppades råda bot på problemen under sommaren.

Att informationsgången kunde ha varit bättre medgav Salospohja ändå och berömde den inneluftsgrupp som nu grundats i Hovirinta fastigheten.

Ingen astma bland lärarna

Företagsläkare Kenneth Söderlund kunde berätta att 9 lärare av totalt 22 i fastigheten lider av olika slag av symtom som kan ha samband med fuktskador i byggnaden men att ingen har insjuknat i astma.

De lärare som slutat på skolan eller lärare vars symtom inte anses ha samband med eventuella fuktskador i byggnaden inkluderas inte i siffran.

Enligt Söderlund finns det inga vetenskapliga bevis för att till exempel svindel, cancer, neuropsykiatriska symtom eller trötthet har samband med fuktskador.

Däremot kan personer som vistas i hus som är fuktskadade få symtom i de övre luftvägarna, hosta, väsande andning och andnöd. Det finns också risk för att insjukna i astma och personer som redan har astma kan få olika slag av problem med andningsvägarna.

- Trots att en del av personalen har symtom anser jag att det inte är farligt för lärarnas hälsa att visats i fastigheten, säger Söderlund.

Barnläkare Elisa Paavilainen ville också tona ner hälsoriskerna för barnens del och påpekade att det finns många andra orsaker än dålig inneluft till att barn insjuknar i astma, får atopiska utslag, huvudvärk, hosta och så vidare.

Sedan början av april till och med medlet av maj har S:t Karins skolhälsovård tagit emot över hundra anmälningar om symtom som kan ha ett samband med dålig inneluft.

Korrigering 17.5 kl 9:59: I det sista stycket stod det tidigare att skolhälsovården tagit emot över hundra anmälningar i maj. Den korrekta tidpunkten för anmälningarna är 1.4-16.5.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland