Hoppa till huvudinnehåll

Politiker: "Sluta betala miljoner i böter och satsa i stället på hemvården i Borgå"

Gamal människas händer
Dagen kan bli lång för många ensamma äldre, som bara väntar på besök av hemvården. I Borgå har både äldre och anhöriga känt av stressen kring hembesöken. Vårdarna har inte alltid tid för en pratstund. Gamal människas händer Bild: Yle/Touko Yrttimaa gamla

Borgå måste satsa på hemvården både med tanke på klienterna och vårdarna, anser Björn Sundqvist (SFP) och Anette Karlsson (SDP), som båda har engagerat sig i vårdfrågor i staden.

- Så här borde det inte få vara. Det kan också tyda på att vi har för lite personal inom hemvården, säger Björn Sundqvist (SFP), ordförande för äldrerådet och vice ordförande i social- och hälsovårdsnämnden i Borgå.

Han hänvisar till uppgifterna om stressade vårdare och de anhörigas oro för situationen. Yle Östnyland kunde tidigare berätta att anhöriga är missnöjda med hur hemvården i Borgå fungerar och att det har varit mycket sjukledigheter bland de anställda inom hemvården.

Det här leder till att många olika vårdare besöker de äldre, och alla vårdare har inte koll på vilken hjälp som den enskilda äldre personen ska få enligt vårdplanen.

Enligt vårdfacket Super har vårdarna svårt att orka och de anställda efterlyser mer resurser för hemvården i Borgå.

Björn Sundqvist.
Björn Sundqvist (arkivbild) Björn Sundqvist. Bild: Yle/Katarina Lind björn sundqvist

"Hemmet är inte alltid rätt plats"

Sundqvist tror att det handlar om ett komplext problem, som kräver en grundlig undersökning.

- Planen för när en åldring inte längre kan bo hemma måste ses över, och en lättare övergång till serviceboende borde utredas. Hemmet är inte alltid rätt plats för en åldring, säger Sundqvist.

Han tycker att man måste se över hur arbetsmetoderna fungerar och hur de nya digitala hjälpmedlen som vårdarna har används.

I dagens läge knäpper hemvårdaren in den elektroniska rapporten om föregående klient i bilen och skyndar samtidigt till följande plats, konstaterar Sundqvist.

- Jag är rädd för att det handlar om ett arbetsledningsproblem. Har man dragit systemet lite för långt i strävan efter effektivitet? Man har glömt den mänskliga sidan och motivationen hos hemvårdarna.

"Tror att många bränner slut sig"

Anette Karlsson konstaterar att det också finns hemvårdare som tycker att det finns fördelar med de nya, digitala lösningarna, för att enklare få fram rätt information.

- Jag vet att många hemvårdare gör ett jättefint, tungt jobb. Vi beslutsfattare måste jobba för att få arbetstrivseln i skick, och för att få rutterna och besöken organiserade så att de anställda kan göra sitt jobb hos klienten.

Det måste också finnas tid för vårdarna att vila, påpekar Karlsson.

- Jag tror att ganska många bränner ut sig inom hemvården i dag redan i unga år. Det är oroväckande med tanke på framtiden, säger hon.

Karlsson tycker att man måste satsa på rehabilitering och motionsformer för de äldre för att de ska klara av att bo hemma längre. Samtidigt måste boendet alltid vara tryggt.

- Vi har ett problem såtillvida att många äldre väldigt gärna bor hemma, trots att allt tyder på att deras rätta plats skulle vara ett serviceboende, konstaterar i sin tur Sundqvist.

Anette Karlsson
Anette Karlsson Anette Karlsson Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,anette karlsson

"Bötesavgifter kunde bli pengar för hemvård"

Enligt Karlsson finns det planer i Borgå på att anställa flera hemvårdare.

Varifrån ska pengarna tas?

- Det är alltid den stora frågan. Ett alternativ är att Borgå stad satsar på en aktivare arbetsmarknads- och näringslivspolitik, säger Karlsson.

På det sättet skulle Borgå få mer skatteinkomster till staden och ungdoms- och långtidsarbetslösa ut på arbetsmarknaden.

- Då behöver vi inte betala böter för att människor är arbetslösa för länge. Där skulle vi ha nio miljoner att använda på ett bättre sätt, säger hon.

Björn Sundqvist är inne på samma linje.

- Sen tror jag också att vi sparar i kostnader för specialsjukvård genom att sköta våra invånare på ett bättre sätt, så att de är i skick och inte behöver sjukvård.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland