Hoppa till huvudinnehåll

Valfrihet inom vården redan för 15-åringar - rektor tror det är för tidigt

Kvinnor som skejtar.
Enligt riksdagens lagförslag ska man redan som 15-åring själv få välja tjänsteproducent inom social- och hälsovården. Kvinnor som skejtar. Bild: Yle/ Frida Lönnroos ungdomar

I samband med den nya valfrihetslagen ska man redan som femtonåring få välja tjänsteproducent bland social- och hälsocentralerna i Finland. Tanken är bland annat att unga ska lära sig ta ansvar över sin egen hälsovård.

Men vad tycker unga själva om det här?

- Jag tror inte att ungdomar i min ålder egentligen har någon skillnad gällande var de ska få vård. Det är väl främst föräldrarna som har åsikter om det.

- Många unga saknar dessutom erfarenhet av sjukhus eller andra vårdcentraler, så det blir svårt att välja utan någonting att utgå ifrån. Man kanske väljer den anstalt som är närmast i så fall.

Så här tänker femtonåriga Liam Aminoff. Redan i hans ålder ska man i framtiden få välja sin egen tjänsteproducent bland social- och hälsocentralerna i Finland.

Regeringens tidigare förslag var en åldersgräns på tolv år.

På sätt och vis förbereder man ju sig inför vuxenlivet när man självständigt måste ta hand om allting.― Liam Aminoff

Den här så kallade valfrihetslagen hänger ihop med vårdreformen, och träder i kraft den första januari 2019.

Valfriheten är också frivillig i sig. Ifall man låter bli att välja tjänsteproducent, utser landskapet den mest lämpliga producenten för den enskilda kunden.

Valfriheten gäller inte skolhälsovården, utan den kommer att fungera på samma sätt som hittills också i fortsättningen.

För många ungdomar kan möjligheten att själva välja vårdanstalt ändå vara aktuell, säger Kirsi Varhila, överdirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

- Många femton- och sextonåringar fortsätter till andra stadiets utbildningar, och en del av dem flyttar då också till andra orter. För dem kan det vara viktigt att ha tillgång till andra tjänsteproducenter än resten av familjen, säger Varhila.

Lektion i samhällslära i ett klassrum i Rudolf Steinerskolan. Kameran fokuserar på en flicka med blond hästsvans.
På lektioner i samhällslära i Rudolf Steinerskolan har också vårdreformen diskuterats. Lektion i samhällslära i ett klassrum i Rudolf Steinerskolan. Kameran fokuserar på en flicka med blond hästsvans. Bild: Yle / Sarah Lönnqvist samhällslära,Lektion,skolor,högstadium,rudolf steinerskolan

Förbereder inför vuxenlivet

Varhila menar att ett av målen med valfriheten är att unga själva ska lära sig ta ansvar över sin egen hälsa.

- Att unga människor blir alltmer delaktiga i sin egen vård och de processer som där tillhör är viktigt, och någonting den nya lagen ger goda förutsättningar för, säger Varhila.

Men för att kunna ta ställning till den egna vården behövs också mer information, tycker Aminoff.

- Nu i samband med vårdreformen är det speciellt viktigt att man förklarar för ungdomar hur sjukvården i Finland fungerar. På sätt och vis förbereder man ju sig inför vuxenlivet när man självständigt måste ta hand om allting, säger Aminoff.

Jag tror att de unga ännu saknar verktyg för att kunna behandla den här typen av frågor.― August Tarkkio, rektor vid Rudolf Steinerskolan

"Frågor för mera vuxna personer"

I Rudolf Steinerskolan i Helsingfors har vårdreformen nog behandlats under lektionerna – dock på ett mera allmänt plan. Rektor August Tarkkio tror ändå att ungdomar i 15-årsåldern har svårt att förstå sig på vad det hela innebär.

- Undervisningen i samhällslära börjar först på högstadienivå, och det är främst de grundläggande strukturerna inom politiken som först dyker upp. Jag tror helt enkelt att de unga ännu saknar verktyg för att kunna behandla frågor gällande vårdreformen och valfrihet, åtminstone på ett mer personligt plan, säger Tarkkio.

August Tarkkio, Steinerskolan, helsingfors
August Tarkkio är rektor för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. August Tarkkio, Steinerskolan, helsingfors Bild: Yle/Carina Bruun august tarkkio

För de ungas del tror Tarkkio att det främst är tillgängligheten av vården som är avgörande vid valet. Att kunna fatta beslut på rätt grunder kräver information, poängterar han.

- I detta fall tror jag inte att femtonåringar ännu har tillräckligt mycket kunskap – eller intresse – för att kunna konkurrensutsätta olika möjligheter gällande tand- eller hälsovård. Det är nog frågor för mera vuxna personer.

Men för vuxna personer är det inte heller nödvändigtvis ett lätt ämne att greppa.

- Helhetsbilden av vårdreformen är nog fortfarande ganska diffus - till och med för mig, en vuxen person som läser om ämnet dagligen.