Hoppa till huvudinnehåll

De gröna och SFP i Raseborg fördelade ordförandeposterna

Raseborgsskylt.
Vem ska högsta makten i Raseborg? Förhandlingar pågår. Raseborgsskylt. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,skyltar,Västnyland

I Raseborg går de politiska maktförhandlingarna framåt i långsam takt. SFP och De gröna, som har slutit ett tekniskt avtal om samarbete kring platsfördelningen i beslutandeorganen, har nu beslutat vilka ordförandeposter De gröna får.

De gröna får ordförandeskapet i personalsektionen och den finska skolsektionen.

Partiet med 4 av 43 mandat i fullmäktige får genom samarbetet också en plats i styrelsen, alla nämnder och i små sektioner så som stadsutvecklingssektionen.

De grönas Esko Vuorinen, en av partiets förhandlare, säger att De gröna är nöjda.

- Skolnätet har varit aktuellt hela tiden. De gröna har konsekvent varit mot att man lägger ner byskolor. Den finska skolsektionen är en plats där vi vill synas och vara med.

Naturinventerare Esko Vuorinen
Esko Vuorinen. Naturinventerare Esko Vuorinen Bild: YLE/Sofia Söderlund esko vuorinen

Orsaken till att partiet vill leda personalsektionen är de utmaningar som står inför den kommunala sektorn med sin personal. Inte minst reformen av social- och hälsovården.

- Det är en svår post. Men vi tycker att vi har rätt kunskap och syn på saken för posten.

De gröna överväger dela med sig

Till en början var det de två stora partierna, SFP och SDP, som förhandlade om makten.

Grafik över mandatfördelningen i Raseborg, kommunalvalet 2017.
Grafik över mandatfördelningen i Raseborg, kommunalvalet 2017. Bild: Yle Raseborg,Kommunalvalet 2017

De förhandlingarna fick ett abrupt slut då SFP inte vill ge ifrån sig ordförandeposten i antingen styrelsen eller fullmäktige.

Istället öppnade SFP förhandlingsdörren för De gröna.

Innan dess hade de små partierna i Raseborg, Samlingspartiet med två mandat, Vänsterförbundet med ett mandat, Sannfinländarna med ett mandat och De gröna med sina fyra mandat, diskuterat ett samarbete, en så kallad grupp åtta.

Det samarbetet tog slut i och med inviten till De gröna från SFP, säger Samlingspartiets Miikka Soivio.

Personporträtt på Miikka Soivio.
Miikka Soivio. Personporträtt på Miikka Soivio. Bild: Yle/Marica Hildén Miikka Soivio,Raseborg,Samlingspartiet,Västnyland

För Samlingspartiet, Vänsterförbundet och Sannfinländarna är läget nu sådant att man framförallt väntar på vad de övriga partierna kommer överens om, säger han.

De grönas Esko Vuorinen säger att det inte är uteslutet att partiet erbjuder någon eller några av sina platser i nämnder och sektioner till den mindre gruppen, men att allt är helt öppet fortfarande.

Vuorinen säger att han hoppas att alla partier ska kunna komma överens om ett förslag som kan godkännas på första fullmäktigemötet i början juni så att man inte behöver börja rösta om saken.

SDP och SFP förhandlar

SDP:s Mats Lagerstam konstaterar att han nästan lite avundsjukt sneglar på Hangö som redan har kommit så långt i sina förhandlingar.

I Raseborg är mycket öppet.

På basis av valresultatet och praxis är alla vice ordförandeposter i Raseborg vigda för SDP.

I fullmäktige och i styrelsen där det finns två vice ordföranden får SDP platsen som första vice ordförande.

Mats Lagerstam säger att SDP naturligtvis inte flyr undan sitt ansvar utan tar de poster som är partiets.

- Vi är införstådda med att när SFP använder sig av den makt de har fått och har rätt till så försöker vi nu få ut så mycket positivt som är kvar.

Mats Lagerstam. Bild: YLE/ Tiina Grönroos samtal om livet

SFP och SDP träffas på söndag (21.5) för att diskutera.

Mats Lagerstam säger att SDP fortfarande hoppas att SFP ska ha ändrat sig och att partiet erbjuder en av de tunga posterna till SDP.

Men hur som helst är det nu dags att blicka framåt och också SDP vill åstadkomma ett förhandlingsresultat.

- Nu ska vi försöka samarbeta så mycket som möjligt.

Han poängterar flera gånger att SDP ska jobba för hela Raseborg och att det är ett teamarbete.

Inga namn ännu

Inget av partierna är redo att ge ut några namn ännu.

SFP:s Anders Walls säger att det enda som är klart är att Filip Björklöf har valts till SFP:s gruppordförande för de kommande fyra åren.

Filip Björklöf (SFP) hänger up valplakat i Karis inför kommunalvalet 2017.
Filip Björklöf. Filip Björklöf (SFP) hänger up valplakat i Karis inför kommunalvalet 2017. Bild: Niklas Evers Filip Björklöf,SFP,Kommunalvalet 2017

Det betyder nu att han sköter om den interna kommunikationen och det innebär att det är han som ska informera om vem av SFP:arna som får vilken plats i olika nämnder.

Och den informationen kommer tidigast nästa vecka.

Walls säger att det naturligtvis finns förslag och tankar på namn, men att till exempel könskvoter ännu kan leda till ändringar i sammansättningen.

Walls ansvarar nu för förhandlingarna externt med andra partier.

Mats Lagerstam säger att SDP också har gått igenom vem som eventuellt kunde sitta i vilket organ, men att det också är för tidigt att ge ut namn.

Också De gröna vill ännu vänta, medan Samlingspartiets Soivio konstaterar att de stora partierna först måste förhandla och först sedan vet de mindre vad de får.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland