Hoppa till huvudinnehåll

Traditionsbyggare hjälper Sibbobor att rusta upp trähus

Tuula Ojaluoma vill gärna bevara de gamla trähusen på Stora byvägen i Nickby.
Tuula Ojaluoma vill gärna bevara de gamla trähusen på Stora byvägen i Nickby. Tuula Ojaluoma vill gärna bevara de gamla trähusen på Stora byvägen i Nickby. Bild: Peik Henrichson / Yle Nickby,Sibbo,trähus,byggande,tuula ojaluoma

Byggboomen i Nickby har ännu inte utplånat trähusprägeln på Stora byvägen.

De säregna trähusen som fortfarande kantar Stora byvägen är sig lika, trots alla grävskopor som de senaste åren har huserat kring rondellerna i Nickby centrum.

Och får föreningen Sibbo byggnadstradition bestämma så ska den karakteristiska trähusatmosfären bevaras.

Tuula Ojaluoma är ordförande för den tvåspråkiga byggnadstraditionsföreningen som vill hjälpa Sibboborna att ta vara på sina gamla trähus.

Till sin utbildning är hon byggnadsingeniör, och har en lång arbetserfarenhet inom både varvs- och flygindustrin.

Men Tuula Ojaluomas stora passion är gamla trähus.

─ Redan i min ungdom gick det upp för mig att människan blir lyckligare om hon får omge sig med gamla historiska byggnader.

Lycklig genom historia

Som exempel nämner Tuula Ojaluoma den nyare stadskärnan i Korso eller Kervo, där det huvudsakligen finns byggnader i betongelement.

─ Säkert bor det många lyckliga människor där, men jag tror människorna i Korso och Kervo skulle vara ännu nöjdare i fall man åtminstone delvis hade bevarat den gamla trähusprägeln.

Tuula Ojaluoma bor själv i ett vackert trähus med mansardtak på Stora byvägen nära järnvägsspåret i Nickby.

Gamla trähus samsas med nyare våningshus på Stora byvägen i Nickby.
Gamla trähus samsas med nyare våningshus på Stora byvägen i Nickby. Gamla trähus samsas med nyare våningshus på Stora byvägen i Nickby. Bild: Peik Henrichson/ Yle Sibbo,trähus,byggande,Nickby,stora byvägen

Flera gånger har hon fått höra sneda kommentarer av sina bekanta som förundras över att hon valt att bo där.

─ Hur kan du bo i en gammal träkåk, du som själv skulle kunna rita åt dig ett hurdant hus som helst, kan de fråga mig. Men då svarar jag bara att jag inte vill bo i ett nytt hus, för jag trivs bäst i gamla trähus, säger Tuula.

Hellre samarbeta än bråka

Att grunda en traditionsbyggnadsförening i Sibbo var aldrig någon självklarhet för Tuula Ojaluoma. Egentligen tycker hon inte alls om att bråka med kommunens tjänstemän, utan försöker i stället framskrida med en positiv attityd.

─ När jag för tjugo år sedan flyttade till huset på Stora byvägen fick jag i fyra års tid tvista med kommunen innan de gick med på att flytta på den asfalterade trottoaren så mycket att huset inte tog skada.

Den dusten slutade i att kommunen slutligen gick med på att flytta trottoaren, men samtidigt väcktes många tankar om hur man på ett positivt sätt kunde värna om trähusen i Nickby utan att det uppfattas som en kamp.

Caféet Kaksi verantaa i Nickby centrum hör till ett av husen som man gick in för att bevara.
Caféet Kaksi verantaa i Nickby centrum finns i ett av husen som man gick in för att bevara. Caféet Kaksi verantaa i Nickby centrum hör till ett av husen som man gick in för att bevara. Bild: Peik Henrichson / Yle trähus,Sibbo,Nickby,Cafe,kaksi verantaa

Tuula Ojaluoma gläder sig också över den planerade traditionsbyn i Tallmo, rätt så nära Nickby.

─ Jag hoppas förstås ändå att alla trähus på Stora byvägen ska kunna bevaras och rustas upp där de nu finns och inte behöva flyttas till Tallmo.

Just nu upplever Tuula Ojaluoma att det finns en positiv attityd både bland de förtroendevalda och tjänstemännen i Sibbo. Enligt henne borde föreningen Sibbo byggnadstradition hålla en levande kontakt med myndigheterna i planläggningsfrågor.

─ Det finns andra föreningar som mer koncentrerar sig på exempelvis praktiska renoveringstips, men vår förening borde också vara en seriös röst i samhällsdebatten. Därför försöker vi föra en aktiv dialog med kommunmyndigheterna.

Men visst ger Sibbo byggnadstradition också praktiska råd till trähusinvånarna, både gällande byggande och planläggningsfrågor.

Fältet är brett: att skydda historiska byggnader, främja reparationsbyggen och stöda hållbart och ekologiskt nybygge, och arrangera kurser i anslutning till traditionsbyggande.

På föreningens webbplats kan man bland annat nu i slutet av maj anmäla sig till en veckoslutskurs om hur man renoverar traditionella fönsterbågar: Sibbo byggnadstradition r.f. och Facebookgruppen Pelastetaan vanhat talot.

Läs mera:

Traditionsby i Tallmo i Sibbo ska rädda obebodda trähus

Planen på en traditionsby fick sin början med ett gammalt stockhus och ett par som ville rädda det.