Hoppa till huvudinnehåll

Virkby skola kan pusta ut - skolflytten uppskjuten på obestämd tid

Virkby skola
Virkby skola får finnas kvar i sin byggnad åtminstone några år till. Virkby skola Bild: YLE/Sofia Lindahl virkby skola

Skolflytten i Virkby skjuts upp på obestämd framtid. Det blev klart efter stadsfullmäktiges möte i går (17.5).

Meningen har varit att göra Källhagens skola till ett svenskt skolcenter. Därför har planen varit att flytta Virkby skolas verksamhet till Källhagens skola hösten 2017.

I Virkby skola går elever i årskurs 1-6. I Källhagens skola går elever i årskurs 7-9. I samma byggnad finns också Virkby gymnasium.

Men på fullmäktigemötet 17.5 fattades inget beslut om projektplanen för Källhagens skola. I stället beslöt fullmäktige enhälligt att flytten från Virkby skola skjuts upp tills arbetena med de mest akuta renoveringarna och nybyggena i Lojo har kommit igång.

I praktiken betyder det att Virkby skola inte läggs ner åtminstone inom de närmaste åren, säger Rolf Grandell (SFP).

- Den här frågan har ältats i två, tre år och nu beslöt vi att sätta punkt.

Onödigt flytta elever från frisk skola?

En av orsakerna bakom beslutet är ekonomiska. Det finns mycket mögelproblem i olika skolor i Lojo som förorsakar kostnader, säger Grandell.

- Virkbyskolan är frisk och varför ska man då flytta bort eleverna därifrån?

En annan orsak till att man nu tar timeout i frågan är att föreningen Hem och Skola i Virkby skola har motsatt sig en flytt. Bland annat har man varit orolig för att miljön i Källhagens skola blir för bullrig och att lokalerna utgör en hälsorisk.

Korrigering 19.5.2017 klockan 12.35:
Tidigare stod det att flytten från Virkby skola skjuts upp "tills arbetena med ombygget i Källhagens skola har inletts". Det var ett översättningsfel som korrigerades till "tills arbetena med de mest akuta renoveringarna och nybyggena i Lojo har kommit igång".

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland