Hoppa till huvudinnehåll

Almahemmets renovering kan få vänta

Almahemmets matsal
Almahemmet behöver renoveras men kommundirektören vill vänta. Almahemmets matsal Bild: Yle/Monica Forssell almahemmet

Vänta med en renovering av äldreboendet Almahemmet i Kimito. Det är kommundirektör Anneli Pahtas förslag till politikerna.

Almahemmet är i behov av en grundlig renovering och bland annat installeringen av en automatisk släckningsanordning i hemmet har varit på tapeten redan flera år.

Arbetet med vård- och landskapsreformen presenteras i alla landskap.
Arbetet med vård- och landskapsreformen presenteras i alla landskap. Bild: Yle/Linus Hoffman regeringens reform,Social- och hälsovårdsreformen (Sote)

Med vårdreformen runt knuten är det ändå alltför riskabelt att investera i en vårdfastighet, anser kommundirektören och får medhåll av åtminstone en del politiker.

Investeringsbehovet diskuteras på kommunstyrelsemötet nästa vecka (23.5) samt med största sannolikhet i kommunfullmäktige den 29 maj. Fullmäktigemötet i maj är nuvarande förtroendevaldas sista möte innan det nya fullmäktige tar över.

Alltför många frågetecken

I korthet grundar sig Pahtas beslutsförslag på att man fortfarande inte har tillräckligt med information om vad vårdreformen innebär för Kimitoöns kommun, för att våga gå in för en flera miljoner euros renovering.

Det är inte klart vem som i framtiden vill hyra den fastighet där Almahemmet i dag finns, om någon alls vill hyra eller köpa huset eller ens delar av det, för hur lång tid och för vilket slag av verksamhet.

- Det vi vet i dag är att renoveringsbehovet finns. Hela verksamheten skulle gynnas av en renovering. Men kring ekonomin finns många frågetecken. Vem ska driva fastigheten? Vill någon köpa fastigheten? Hur vill den som driver verksamheten utnyttja fastigheten? De här frågorna har vi inte svar på, komprimerar Pahta.

Anneli Pahta i fullmäktigesalen 27.9.2016.
Kommundirektör Anneli Pahta vet att personalen blir besviken om Almahemmet inte renoveras. Men ekonomin är viktigare. Anneli Pahta i fullmäktigesalen 27.9.2016. Bild: Yle/Monica Forssell person,anneli pahta

Pahtas förslag är att det inte utförs någon renovering i Almahemmet. Inte ens en så kallad sprinkling (automatisk släckningsanordning). Istället installerar man så kallade larmlampor och anställer en nattskötare till.

Genom att vänta och se får man klarhet i om det är landskapet eller till exempel det tvåspråkiga bolag som planeras i Åboland, som tar över Almahemmet. De här frågorna torde klarna inom ett år.

- Om det är kommunen som också i framtiden äger Almahemmets fastighet så måste vi se till att kommunen också klarar av att betala bort det lån kommunen är tvungen att ta för att renovera huset.

Och huruvida man klarar av att betala bort ett eventuellt lån hänger ihop med hur stora hyresinkomster man kan få för huset. Det är ytterligare en fråga det inte finns svar på i dag.

Tre gröna Monopolhus i rad på eurosedlar.
Har kommunen råd att investera i vårdfastigheter som Almahemmet? Tre gröna Monopolhus i rad på eurosedlar. Bild: All Over Press banklån,bolån,pengar,bostadslån,ekonomi,hus,boende,budgeter,euro,hushåll,byggande,byggnader,egnahemshus

Personal och invånare kan bli besvikna

Risken med att skjuta upp renoveringsbeslutet är att både de som bor på Almahemmet och de som jobbar där blir besvikna.

- Jag har hört att en del redan sökt sig bort från Almahemmet för att det inte har renoverats, säger Pahta.

- Risken med att skjuta upp beslutet om renovering är alltså att personalen börjar må dåligt och söker sig bort från Almahemmet?

- Det kan jag inte förneka. Men som ledande tjänsteman måste jag säga att det är kommunens ekonomi vi måste prioritera.

Politiker efterlyser en strategi för äldreomsorgen

Både inom Svenska folkpartiet och inom Fri samverkan efterlyser politiker en tydligare strategi för äldreomsorgen i kommunen.

Vårdreformen ställer till det och det finns många osäkerhetsmoment, men en strategi för vad man vill behövs ändå, tycker Michael Oksanen, gruppordförande för SFP i kommunfullmäktige.

- Självklart måste vi hitta en strategi. Vi har ju sagt att Almahemmet är en viktig del av vår vårdkedja på ön.

Rune Friman som leder Fri samverkan i fullmäktige är helt av samma åsikt.

- Det saknas en strategi som beaktar hela ön och därför har vi under de senaste åren fått se en del långdanser.

Man med gult hus i bakgrunden.
Rune Friman (FS). Man med gult hus i bakgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell Rune Friman

Med långdanser avser Friman Dalsbruks hälsostation och bäddavdelning, renoveringen av Kimito hälsostation och nu renoveringen av Almahemmet.

Pahta håller med om att det saknas en strategi.

- Det finns inte en strategi men vi har ett dokument som heter Omsorgens behovsutredning och fastighetsplan, och det dokumentet gäller fortfarande. Men det borde uppdateras.

Omsorgens behovsutredning och fastighetsplan kommer också att behandlas i styrelsen på tisdag.

"Hela bordet fullt med schackpjäser"

Michael Oksanen är inte nöjd med kommundirektörens förslag att inte alls renovera Almahemmet utan skjuta upp det hela tills man vet mera om vad vårdreformen för med sig. Men han har förståelse för det.

- Personligen är jag inte nöjd och glad över det här men vi har knappast i kommunerna tidigare levt i en sådan ovisshet som när det gäller vårdreformen. Vi har hela bordet fullt med schackpjäser och de här pjäserna rör på sig utan att man har en klar strategi.

En fullständig renovering för nästan 4 miljoner euro är inte ett realistiskt alternativ, anser Oksanen.

Man med glasögon, närbild, utomhus.
Michael Oksanen är gruppordförande för SFP i nuvarande fullmäktige. Man med glasögon, närbild, utomhus. Bild: Yle/Monica Forssell michael oksanen

Oksanen hoppas att personalen vid Almahemmet har förståelse för den ovisshet som råder.

- Jag hoppas att personalen förstår att det här är en jobbig situation.

Rune Friman: Skynda långsamt

Rune Friman (FS) understöder fullt ut kommundirektörens förslag.

- Det är ett bra förslag från kommundirektören. Jag tycker att vi ska skynda långsamt. I vår grupp tycker vi att kommunen redan gjort förhastade beslut då det gäller omsorgen, säger Friman och avser då den renovering och utbyggnad av Kimito hälsostation som är i full gång.

Ingången till Kimito hälsostation.
Ingången till Kimito hälsostation. Bild: Yle/Monica Forssell dörrar,Kimitoön (kommun),kimito hälsocentral

Efter att man gick in för att bygga ut och renovera Kimito hälsostation har det klarnat att det i de vårdcentraler som i framtiden ska erbjuda invånarna social- och hälsovård på basnivå, inte ska ingå bäddavdelningar. Det här betyder att den bäddavdelning som nu byggs ut i Kimito kanske i framtiden inte kommer att utnyttjas som bäddavdelning.

Fyra alternativ för Almahemmet

De alternativ som politikerna ska ta ställning till då det gäller Almahemmet gå i korthet ut på att:

  • Inte renovera alls utan som en tillfällig lösning garantera säkerheten genom att anställa en nattskötare till samt installera larmlampor = cirka 7000 euro per månad samt cirka 3000 euro för lamporna
  • Renovera delvis genom att installera en automatisk släckningsanordning och förnya brandalarmcentralen = cirka 100 000 euro.
  • Utföra en full renovering av Almahemmet = cirka 4 miljoner euro.
  • Renovera delvis så att sprinkling och brandalarmcentral åtgärdas men också en del klientrum, wc-utrymmen och dörröppningar = cirka 1 miljon euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland