Hoppa till huvudinnehåll

Befolkningsutvecklingen oroar – Kristinestad vill ändra på trenden

Kristinestad
Kristinestad Bild: Yle/ Amanda Bieber barn springer

Befolkningsutvecklingsprognosen i Kristinestad är dyster läsning och för att locka mer folk till staden ska näringslivscentralen ordna en återvändarträff i sommar.

- Dels vill vi att folk som är intresserade av att flytta hit ska få den information de behöver, men också ge företagen möjlighet att visa upp vilken verksamhet de har och vilket rekryteringsbehov de har idag och i en nära framtid, säger Mila Segervall från näringslivscentralen i Kristinestad.

Segervall tror att folk nog vill flytta till Kristinestad, men okunskapen över vad som staden har att erbjuda gällande arbetsplatser, skolor och så vidare hindrar dem från att ta steget till det okända.

- Det är säkert mycket frågetecken man har och då tror jag att en sådan här träff skulle kunna hjälpa till att svara på en del av de här frågorna och sedan får vi hoppas på att det ger effekt också.

ÅrUppskattad befolkningsmängd
20186492
20236197
20285988
20335791
20385597

Vill nå ut till studerande

Med återvändarträffen vill man speciellt nå ut till Kristinestadsbor som flyttat till en annan ort för att studera.

- Vi behöver bli bättre på att koppla samman vår kommun och de företag som finns här med studeranden som finns på yrkeshögskolor och universitet. Skulle vi få upp kanalerna mellan företagen i Kristinestad och studerande, skulle det vara lättare att komma hit, göra sitt slutarbete här och få in en fot i ett företag och därmed också flytta tillbaka.

Mila Segervall står framför en gammal träport.
Mila Segervall. Mila Segervall står framför en gammal träport. Bild: Yle/Juho Karlsson Mila Segervall,Kristinestad,Österbotten,näringslivscentralen

Enligt Segervall finns det ingen brist på arbetsplatser i staden.

- Jag tycker jag stöter veckovis på företag som söker arbetskraft. Nu inför sommarsäsongen vet jag att framförallt inom restaurangbranschen så skriker man efter människor. Vi har en del privata vårdbolag, men också de kommunala söker folk och också inom andra branscher söker man efter folk kontinuerligt.

Utvecklingen pekar neråt

Ännu i början på 2000-talet hade man över 8 000 invånare i staden, nu ligger man på drygt 6 700 invånare. Befolkningsutvecklingen har alltså pekat neråt och prognosen över utvecklingen ger ingen positiv bild av framtiden. Enligt Statistikcentralen kommer man redan om tio år att ligga under 6 000 invånare.

- Det är klart att det är oroande när befolkningsmängden sjunker. Vi behöver ett visst invånarantal för att kunna upprätthålla god service och god kvalitet på allt det som erbjuds. Med fler människor blir det en dynamik och idéer och tankar utvecklas, konstaterar Segervall.

ÅlderBefolkningsmängd 199119962001200620112016
0-141601154313271026841793
15-241056974856845782577
25-44245321591684140511791093
45-64201221992385244123492038
65-7410259818598519631182
75-7237788959469821044
Sammanlagt887086348006751470966727

Speciellt antalet ungdomar under 24 år har minskat drastiskt. I dag har staden hälften mindre under 24-åringar än år 1991. I de äldre åldersgrupperna är trenden motsatt.

- För att kommunen ska kunna fortleva skulle det vara välkommet att mycket barnfamiljer skulle komma hit. Det är klart att pensionärer också är väldigt viktiga i vårt samhälle, men vi behöver en mångfald av människor.

Går det att vända på trenden?

- Jag tror det är svårt, men jag tror man behöver ha en plan och en tanke hur man ska locka hit människor och hur man ska få de som har flyttat härifrån att flytta tillbaka. Jag tror inte att vi kommer att få den här kommunen att öka till 50 000, men det skulle vara väldigt bra om vi kunde bromsa befolkningsminskningen och stabilisera den för att sakta mak trappa uppåt igen.

Citta Slow-skylt på ett rött staket.
Citta Slow-skylt på ett rött staket. Bild: Yle/Juho Karlsson Kristinestad,Österbotten,citta slow

Segervall inbillar sig inte att en återvändarträff plötsligt ska få utvecklingen att peka uppåt, men hon tycker det är ett steg i rätt riktning.

- Det räcker ju inte att vi ordnar en återvändardag, utan det gäller också att vi talar gott om vår kommun, både privat och offentligt, lyfter fram det goda och positiva som finns här och att vi tillsammans, företagare, föreningar och kommunen alla hjälps åt att fundera hur vi ska få det att vända. Vi behöver försöka med olika saker och ett sätt är den återvändardag vi funderar på att ordna till sommaren.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten