Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsdirektören i Esbo: Besvärligare än tidigare att hitta behöriga lärare

Tre skolelever med en läsplatta sitter vid ett bord. Den kvinnliga läraren lutar sig över eleverna.
Det har varit svårare än tidigare år att hitta behöriga lärare till de svenska skolorna i Esbo och Kyrkslätt. Tre skolelever med en läsplatta sitter vid ett bord. Den kvinnliga läraren lutar sig över eleverna. Bild: Mostphotos skolan (fenomen),studerande,datorer,online,pad,klassrumsarbete,grundskolan,lärare,skolgemenskap,elever

Vid Svenska bildningstjänster i Esbo är direktör Barbro Högström bekymrad. Hon säger att det i år har varit svårare än tidigare år att hitta behöriga lärare. I Kyrkslätt har man samma erfarenhet medan det ser bättre ut i Helsingfors.

- Den här våren har det varit besvärligare än tidigare att få behöriga lärare då vi har haft färre sökande. Och de som har sökt har samtidigt sökt till andra tjänster inom huvudstadsregionen. Om ingen behörig kan anställas kan skolans rektor anställa en vikarie för ett år i gången, säger Barbro Högström, direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo.

Storängens skola i Esbo verkar speciellt hårt drabbad. Rektorn för skolan har fattat flera beslut om att inte tillsätta klasslärartjänster och att inte tillsätta en lektor i gymnastik och hälsokunskap. Dessutom har Svenska bildningstjänster fattat beslut att inte tillsätta timlärare i religion och i teknisk slöjd vid Storängens skola.

Barbro Högström sitter i en grön soffa.
Barbro Högström. Barbro Högström sitter i en grön soffa. Bild: Yle / Ted Urho skolbråk

"Kan inte säga vad det beror på"

Högström säger att det besvärliga rekryteringsläget diskuterades förra veckan på ett möte mellan de svenska bildningsdirektörerna i huvudstadsregionen.

- Vi var väldigt fundersamma och kunde inte säga vad det beror på. Vi är ändå glada över att en klasslärarutbildning har startat i Helsingfors så vi på sikt får behöriga sökande. Eleverna i huvudstadsregionen har lika stor rätt som i andra orter i Svenskfinland att ha behöriga lärare, säger Högström.

Eleverna i huvudstadsregionen har lika stor rätt som i andra orter i Svenskfinland att ha behöriga lärare.― Barbro Högström

Klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet körde igång i fjol höstas och antalet sökande till utbidlningen var stort. I år sjönk ändå antalet sökande med över hundra.

"Jag skulle inte heller vilja bli opererad av en obehörig kirurg"

I Kyrkslätt har Mikael Flemmich, chef för dagvård och utbildning, liknande erfarenheter som Barbro Högström.

- Vi har fler obehöriga än behöriga som söker lärartjänsterna. Andelen har blivit större. Jag håller med Barbro Högström om att det har varit mer problematiskt i år än i fjol, säger Flemmich.

Vad tror du att det beror på?

- Det är en så stor brist på svenskspråkiga klasslärare. Vi ser väldigt positivt på klasslärarutbildningen i Helsingfors eftersom det lockar den här regionens ungdomar till att se läraryrket som en möjlighet. Jag skriver inte under påståendet att klasslärarna utbildas till arbetslöshet.

Flemmich säger att det är viktigt att klasslärarna är behöriga.

- Jag skulle inte heller vilja bli opererad av en obehörig kirurg. Jag tror så mycket på utbildningen som lärarna får att den ger en helt annan möjlighet att genomföra det pedagogiska arbetet än en som plockas från gatan. Den nya läroplanen ställer också fler krav på lärarna. Man ska kunna jobba i team och över ämnesgränserna.

Barnen som arbetar i Winellska skolans B-byggnad lider bland annat av illamående, huvudvärk och trötthet.
Chefen för dagvård och utbildning i Kyrkslätt tror inte att den dåliga inomhusluften i Winellska skolan har gjort det svårare att rekrytera lärare dit. Barnen som arbetar i Winellska skolans B-byggnad lider bland annat av illamående, huvudvärk och trötthet. Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström kyrkslätt,inneluft,skolan (fenomen),skolbyggnader

Tror inte att inomhusluftsproblemen inverkar

Flemmich tror inte att problemen med inomhusluften i Winellska skolan har inverkat på antalet sökande till skolans lärartjänster.

- Jag tror att inverkan är marginell. Vi kommer dessutom att kunna erbjuda helt nya paviljonger för årskurserna ett till sex. Jag tror därför inte att inomhusluften har betydelse, säger Flemmich.

Ansökningstiden till klasslärartjänsterna i Kyrkslätt pågår till och med måndag den 22 maj.

Niclas Grönholm, som är linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors, säger däremot att det inte har varit besvärligare att rekrytera behöriga lärare i år än tidigare år.

- Läget är inte bra, men inte sämre än normalt. Vi har stort behov av behöriga lärare, men läget är lite bättre än i fjol. Speciellt när det gäller rektorer har vi haft fler sökande nu.

- Men vi ska komma i håg att antalet elever ökar, vilket gör att behovet av lärare också gör det. Och när utgångsläget är dåligt försvinner inte behovet någonstans, säger Grönholm.

Grönholm säger att när det gäller timlärare är det svårt att hitta behöriga inom ämnena elevhandledning, finska, matematik, naturvetenskapliga ämnen och slöjd.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen