Hoppa till huvudinnehåll

Motion: "Borgå borde sluta bygga nytt och använda sig av privata servicehem"

Björkbacka i Jakobstad.
Björkbacka i Jakobstad. Bild: Yle/Joni Kyheröinen rullstolar,äldreboende,ålderdomshem,Äldreomsorg,servicehem

Borgå stad måste nu överväga att inte bygga nya servicehem i staden, utan i stället utnyttja de oanvända platser som privata vårdhem erbjuder.

Det anser Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Borgå i en motion.

Staden planerar att bygga ett nytt boende i Svalåkern med totalt 60 platser. Nu vill SFP utreda om staden i stället skulle kunna använda de 90 lediga platser som bolagen Attendo och Esperi kan erbjuda.

SFP:s grupp vill undvika att Borgå stad binds vid en investering för 20 år, om det nya landskapet som tar över vården om tre år anser att fastigheten inte behövs.

Fullmäktigegruppen vill också att staden utreder möjligheterna för normalt serviceboende som ett mellanskede mellan hemvård och kvalificerat serviceboende.

"Hemvården måste utredas"

Partiet vill också att kriterierna för hemvården ses över.

Som Yle Östnyland tidigare berättade har anhöriga kritiserat hemvården, som har lidit av en stor sjukfrånvaro bland de anställda.

Det här har lett till att det hela tiden är olika vårdare som springer hos de äldre, och vårdarna vet inte alltid vad som ska göras.

Många äldre upplever också att besöken av hemvården är alltför korta.

Var borde Borgå erbjuda intervallvård?

SFP vill se över arbetsledningen inom hemvården för att minska på personalens arbetsbörda, stress och känsla av otillräcklighet.

Vidare vill gruppen att staden ser över kriterierna för intervallvården och kriterierna för att bli godkänd som närståendevårdare.

Intervallvård borde ges också på serviceboenden i Borgå, och inte bara vid hälsovårdscentralen i Näse, anser SFP.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland