Hoppa till huvudinnehåll

Pargaselever lärde sig om Skärgårdshavet över språkgränserna: "Det har varit roligt att umgås"

Fyra elever från finska och svenska gymnasierna i Pargas står på rad.
Joel Eriksson och Jonatan Rönnholm från Pargas svenska gymnasium och Aatu Dahl och Viivi Röntynen från Paraisten lukio deltog i kursen. Fyra elever från finska och svenska gymnasierna i Pargas står på rad. Bild: Yle/ Nora Engström viivi röntynen

Elever vid gymnasierna i Pargas har under våren samarbetat kring en gemensam kurs. Det har varit både lärorikt och roligt att studera på ett nytt sätt, tycker de elever som deltagit i kursen.

Elever och lärare från Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio har deltagit i kursen, som har fokuserat på Skärgårdshavets biosfärområde och särskilt ön Själö.

Eleverna har bland annat deltagit i föreläsningar som getts av forskare bland annat vid Åbo Akademi, och har också gjort en dagstur till Själö och bekantat sig med öns natur och historia. Kursen har varit ämnesöverskridande med inslag av biologi, geografi, samhällslära, historia och bildkonst.

Själö hamn.
Eleverna bekantade sig med Själö. Själö hamn. Bild: Yle/ Ulrica Fagerström själö

"Jag har haft stor nytta av kursen"

Kursen avslutades i fredags med ett seminarium, där alla grupper presenterade sina slutarbeten för varandra och för en jury.

- Jag har haft stor nytta av kursen, man har börjat tänka mer på naturen och också historian, man förstår också bättre hur det har varit att bo på en ö och hur det kan ha varit, säger Joel Eriksson från Pargas svenska gymnasium.

Aatu Dahl från Paraisten lukio håller med.

- Det här har varit en bra kurs, den har varit lite annorlunda på ett bra sätt. Lite annat än att bara sitta på en skolbänk och lära sig på det sättet om saker. Då när vi var på Själö så lärde vi oss nya grejer kring biologi och vårt slutarbete handlade också om klimatförändringen, så det lärde man sig också mer om, säger Dahl.

Viivi Röntynen från Paraisten lukio är av samma åsikt.

Två elever håller föreläsning framför en publik.
Aatu Dahl och Viivi Röntynen presenterade sitt slutarbete på fredagen. Två elever håller föreläsning framför en publik. Bild: Yle/ Nora Engström viivi röntynen

- Det har varit roliga föreläsningar, kursen har muntrat upp så här på våren. Det har varit en bra kurs just för att man har kunnat fördjupa sina kunskaper i olika ämnen, men samtidigt har vi också lärt oss nya saker, säger hon.

"Inget tvång att tala svenska - utan man får tala svenska"

Kursen har gått både på finska och svenska.

- Jag tycker att det har fungerat bra. Men vissa föreläsningar har varit antingen på finska eller svenska och det är kanske lite dåligt, man borde kanske mixa lite mer mellan språken. Men det här att umgås mellan varven, exempelvis på lunchpauserna, så det har varit roligt, säger Jonatan Rönnholm från Pargas svenska gymnasium.

Viivi Röntynen och Aatu Dahl tycker att tvåspråkigheten har varit en bra grej.

Utsikten från Härmo på Berghamn i Houtskär.
Utsikten från Härmo på Berghamn i Houtskär. Bild: Yle/Linus Hoffman Berghamn (ö i Finland),väståbolands skärgård,Skärgård,Skärgårdshavet

- Alltid då man hör svenska så utvecklas språket och därför är det bra. Det har också varit ganska jämnt på svenska och finska så det har fungerat bra, säger Dahl.

- Det här har utvecklat mina kunskaper i att förstå svenska. Samtidigt har vi fått prata vårt eget modersmål, så det har inte varit något tvång att tala svenska, utan vi har fått tala svenska, säger Röntynen.

Både Rönnholm och Eriksson är nöjda med kursen.

- Jag skulle hoppas att också andra skulle förstå att det här inte bara är till för de som är intresserade av biologi eller geografi, utan det finns flera andra ämnen som du kan fokusera på under kursen, säger Joel Eriksson.

Ny kurs i gymnasierna i Pargas

Den här kursen är den första av sitt slag mellan gymnasierna i Pargas. Men fortsättning kommer att följa i höst och nästa vår, berättar Lotta Sundgren, studiehandledare och projektkoordinator vid Pargas svenska gymnasium.

Profilbild av studiehandledare Lotta Sundgren vid Pargas svenska gymnasium.
Lotta Sundgren. Profilbild av studiehandledare Lotta Sundgren vid Pargas svenska gymnasium. Bild: Yle/ Nora Engström lotta sundgren

- Den nya läroplanen förutsätter att gymnasierna erbjuder tre olika temastudiehelheter. De här studierna ska erbjuda eleverna möjligheter att utveckla sina framtidskunskaper såsom förmåga till initiativ och samarbete, kreativitet och kommunikation, it- och mediekunskap samt kritiskt tänkande. Och framför allt det här ämnesövergripande tankesättet, berättar Sundgren.

Varje kommun och gymnasium får själva välja innehållet och upplägget i kurserna och i Pargas har det svenska och finska gymnasiet valt att samarbeta kring kurserna.

- Vi vill ta till vara det fina med tvåspråkigheten och det unika läget här i skärgården. Våra kurser ska ha en koppling till Skärgårdshavets biosfärområde, hållbar utveckling och tvåspråkighet, säger Sundgren.

Pargas svenska gymnasium
Pargas svenska gymnasium. Pargas svenska gymnasium Bild: Yle/Linus Hoffman pargas svenska gymnasium

Sundgren ser fina möjligheter i samarbetet mellan de två gymnasierna.

- Man ska ta vara på alla de fina möjligheterna som det här erbjuder. Det är onödigt att de svenskspråkiga enbart sitter i sitt klassrum och övar finska och de finskspråkiga sitter i byggnaden bredvid och övar svenska, när vi kan skapa äkta kommunikationssituationer och ser hur språket berikar och ger fler möjligheter.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland