Hoppa till huvudinnehåll

Viltexpert: Kartläggning av förekomsten av hjortar kan ge svar om spridningen av borrelios

Vitsvanshjort
Vitsvanshjort Bild: AP Graphics bank Hjort,vitsvanshjort

Vitsvanshjorten är en stor fästingbärare. Det är ändå oklart om hjortar ökar risken för fästingburna sjukdomar.

Under de senaste tio åren har hjortarna ökat explosionsartat och nu ska de kartläggas för att få kontroll på stammen och svar på frågor om fästingar.

Hittills har hjortstammen fått leva relativt ostört utan inblandning från människan. Stammen har inte inventerats noggrant och förekomsten av hjort kontrolleras inte regionalt lika noggrannt som till exempel förekomsten av älg.

Regionala skillnader dåligt kartlagda

Särskilt den regionala bilden är otillförlitlig. Nu ska man ändå kartlägga hur många hjortarna är; bland annat med hjälp av observationer från jägare samt de allt bättre viltkamerorna.

– Nu då viltkamerorna används mera sporadiskt och ibland lite planlöst så kan det vara ganska svårt att få någon exakt bild av hur många djur som finns i ett visst område, säger Mikael Wikström som är specialplanerare på Finlands viltcentral.

Men om man enligt honom skulle utveckla metoderna och få informationen kalibrerad genom att jämföra med andra metoder så kunde man få uppgifter om stammens storlek som verkligen är användbara.

Älgen gör större skada

För myndigheterna har älgen samt större rovdjur varit mera intressanta än hjorten, eftersom de orsakar större skada, till exempel i trafiken eller ekonomisk skada för renskötseln.

– Också hjorten kan ställvis förorsaka rätt så stora bekymmer i till exempel specialodlingar. Men problemen har ändå varit avsevärt mindre än med exempelvis älgen, säger Wikström.

Har hjorten ett samband med borrelia?

Hjortens roll som fästingbärare har väckt intresse och debatt. Forskare är oense om huruvida flera hjortar ökar risken för till exempel borrelia.

Wikström efterlyser nu en omfattande kartläggning för att få svar.

– Det skulle vara intressant med forskning som skulle ta i beaktande alla de potentiella värdarterna för fästingarna och kolla upp till exempel tätheten av vitsvanshjort, fälthare och mårdhund och sen räkna ut vilken betydelse de olika arterna har för dels förekomsten av fästingar, men också förekomsten av fästingburna sjukdomar. Då skulle vi få svar på mycket av det som nu debatteras utan någon egentlig faktabas, säger Wikström.

Artikeln korrigerades 26.5.2017 kl. 16:27. Formuleringen att en hjort kan bära flera hundra tusen fästingar har strukits och ersatts med formuleringen att hjorten är en stor fästingbärare.